English

Byte

En vanlig enhet i datorer är en byte. En byte består av åtta bitar vilket räcker för att lagra talen 0 - 255 alternativt -128 - 127. Byte förkortas med ett stort B och många saker i en dator, till exempel minne och hårddiskstorlek, mäts i enheten byte. Vanligen ser man enheten tillsammans med något prefix som till exempel kB, MB och GB.

Tillbaka till indexet