English

Ritningar och annan hårdvaruinformation

De flesta av dessa hårdvaruprojekt är för Amiga classic. Några av byggprojekten som finns beskrivna här är översättningar av ritningar som finns på Aminet. Vill du ha hjälp att bygga eller har du andra frågor om Amigahårdvara? Hör av dig till Fantasi.

 - Siffror & Symboler -
1MB Chipminne i A500 I en ren A500 finner man endast 512k RAM, detta kan vara lite om man vill arbeta med grafik eller musik. Ett extraminne på 512k gör dock inte saken mycket bättre eftersom det kommer att betraktas som fastminne som inte kan användas till grafik med mera. Detta löser man lyckligtvis enkelt med en liten lödning.
Läs mer här...
 - A -
Aktiv låg Aktiv låg innebär att man aktiverar signalen genom att koppla den till jord.
Automatisk Mus- och Joystick-omkopplare En omkopplare för att växla mellan två styrenheter, typ mus, joystick eller joypad. Typiskt användningsområde är på datorer där portarna är svåråtkommliga (Amiga inbyggd i tornlåda). Man har då både en mus och en joystick inkopplad i samma port och kan lätt växla mellan de två utan att behöva rycka i sladdarna. Omkopplaren aktiverar en enhet då man trycker på fire / vänster musknapp. Valbara lysdioder indikerar vilken enhet som är aktiv.
Läs mer här...
 - C -
Chipminne i A500Se 1MB Chipminne i A500
 - D -
Diskettenhetsport (extern) Pinkonfiguration för Amigans externa diskettenhetsport.
Läs mer här...
Diskettenhetsport (intern) Pinkonfiguration för Amigans interna diskettenhetsport.
Läs mer här...
 - E -
Expansionsport A1200 Pinkonfiguration för expansionsporten i Amiga 1200.
Läs mer här...
 - F -
Fyraspelaradapter Detta interface ger dig två extra joystickportar och gör därmed att fyra joystickar kan kopplas in samtidigt i Amigan. Det finns många spel som stödjer detta. Adaptern sätts i parallellporten.
Läs mer här...
 - H -
Historien om en Amiga Min Amiga 1200 har varit med mig i många år. Med tiden har den samlat på sig en del expansioner. I detta dokument försöker jag reda ut vad allt är och hur det blev som det blev.
Läs mer här...
Hårddisk - omstart En del IDE-hårddiskar är inte snabba nog vid en reset. Problemet visar sig i att datorn inte tycks kunna hitta hårddisken efter en omstart.
Läs mer här...
Hårdvarulås Om man har sin Amiga stående på ett ställe där andra kan komma åt den kan det vara bra att kunna låsa sin dator för att skydda den från intrång. Flera lösenordsprogram existerar, men så länge datorn kan startas om med en egen startdiskett så finns det inget program som kan ge ett 100%:igt skydd.
Läs mer här...
 - I -
IDE-adapter Adaptern sätts på den interna 2,5" IDE-kontakten i Amiga 1200 och 4000 för att ge tillgång till fyra IDE-enheter. För att adaptern ska fungera krävs programmet IDEFix.
Läs mer här...
IDE-port Pinkonfiguration för den interna 2,5" IDE-kontrollern i Amiga 1200 och 4000.
Läs mer här...
IDE-resetSe Hårddisk - omstart
 - K -
Koppla in CD-ljudet Då jag köpte min första CD-spelare till Amigan blev jag snabbt lite besviken då jag inte lyckades få något ljud när jag spelade vanliga musikskivor i den. Ljudet gick naturligtvis att få ut ur den hörlurskontakt som satt på CD-spelaren, men jag ville ju ha ljudet i samma utgång som datorljudet. Jag kom så småningom fram till att det kanske inte var så lätt att lösa detta med mjukvara, så jag tog fram lödkolven.
Läs mer här...
 - M -
MC68020/EC020 Motorola har genom åren tillverkat en serie mikroprocessorer som fått namnet 68k-serien. Dessa processorer finner man bland annat i de olika Amiga-modellerna, gamla Macintosch och även i multimedia-moduler av bland annat Nokia.
Läs mer här...
Mono-stereo-omkopplare Sena kvällar kan hörlurar vara att föredra då man lyssnar på musik. Men att ha trummorna i det ena örat och melodin i det andra kan driva vem som helst till vansinne. Då är det bra att kunna ställa om datorn till mono och på så sätt få samma ljud ur bägge lurarna.
Läs mer här...
Mus- och joystickport Pinkonfiguration för Amigans mus- och joystickport.
Läs mer här...
 - N -
Nivå 7-avbrott 680x0 har sju avbrottssignaler. Avbrottssignal nummer sju har högst prioritet och avbryter all annan exekvering i processorn. Flera program har stöd för detta och kan fås att vakna till liv vid denna signal. Bland annat programmeringsmiljöer som AsmOne utnyttjar signalen för att avbryta körande program, och monitorer i stil med Action Replay 3 och HRTmon använder den för att frysa körande program (läs spel ;-) ). Signalen kan endast alstras av hårdvara så för att utnyttja dessa funktioner krävs lite lödning.
Läs mer här...
 - P -
Parallellport Pinkonfiguration för Amigans parallellport.
Läs mer här...
Pausknapp Detta är en enkel operation som endast kräver två sladdbitar och en strömställare. 68k-processorn tillhandahåller en signal, HLT, som används för att pausa processorn och därmed, i Amigans fall, hela datorn. Signalen är aktiv låg vilket innebär att om den kopplas till jord (GND) så stannar datorn. Kopplar vi en strömställare mellan HLT och GND så har vi en pausknapp.
Läs mer här...
PCMCIA Pinkonfiguration för Amigans PCMCIA-port.
Läs mer här...
Program counterSe Programräknare
Programräknare Programräknaren (program counter - PC) är ett register i processorn. Det håller ording på var i den körande koden man befinner sig. Registret innehåller adressen till den instruktion som exekveras för tillfället.
 - R -
Resetknapp Resetknapp i en Amiga? Ja, jag vet, det låter onödigt. Men de flesta äldre towerlådor är anpassade för en annan maskin som verkligen behöver en lättåtkomlig resetknapp. Och när den ändå finns där är det väl lika bra att koppla in den.
Läs mer här...
Resetsäker hårddiskSe Hårddisk - omstart
 - S -
Serieport Pinkonfiguration för Amigans serieport.
Läs mer här...
Strömkontakt Pinkonfiguration för de strömkontakter man hittar inne i en dator. Det vill säga de som ger ström till diskettastationer, hårddiskar, CD-spelare och annat.
Läs mer här...
 - V -
Videoport Pinkonfiguration för Amigans videoport.
Läs mer här...
Volymknappar Volymknappar fungerar på samma sätt oavsett var de sitter. Detta exempel visar hur man kan sätta in ett par för att kunna reglera volymen på höger och vänster ljudkanal var för sig i Amigan. Andra användningsområden skulle kunna vara att kombinera dessa med ljud från CD-spelare för att reglera CD-ljud och Amiga-ljud var för sig.
Läs mer här...