Svenska

Algoritm

En algoritm är en lösningsbeskrivning. Den talar om hur man ska gå till väga för att lösa ett specifikt problem.

Back to index