English

IDE-adapter för fyra enheter

Adaptern sätts på den interna 2,5" IDE-kontakten i Amiga 1200 och 4000 för att ge tillgång till fyra IDE-enheter. För att adaptern ska fungera krävs programmet IDEFix.

Komponenter

  3 st. Stiftlist 2x20 pol, 2.54mm delning
  2 st. Switchdiod 1N4148
  Flatkabeldon 2x22 pol, 2.00mm delning (endast A1200)
  Flatkabeldon 2x20 pol, 2.54mm delning (endast A1200)
  Flatkabel 44 pol, 1mm delning (endast A1200)
 

Byggbeskrivning

Om du inte är så noga med utseendet på adaptern kan du strunta i komponentlistan ovan och istället ta två befintliga IDE-kablar, klippa lite och löda ihop dem enligt figuren nedan. Detta ger dig en fullt fungerade adapter men utseendet kanske inte är det tjusigaste. För en lite stilfullare design kan du använda komponenterna i listan.

OBS Kontrollera alla lödningar noggrant innan du kopplar in denna adapter. En fellödning kan skada hårddiskar och andra enheter permanent!

Pinkonfiguration

  A1200/A4000 IDE     IDE0/1  IDE2/3
              (Prim)  (Sek)

  * 1 _RESET  o------+-----[ 1]------[ 1]
            |
            +-----[38]------[38]

   2 GND   o------------[ 2]------[ 2]

   3 D7    o------------[ 3]------[ 3]

   4 D8    o------------[ 4]------[ 4]

   5 D6    o------------[ 5]------[ 5]

   6 D9    o------------[ 6]------[ 6]

   7 D5    o------------[ 7]------[ 7]

   8 D10   o------------[ 8]------[ 8]

   9 D4    o------------[ 9]------[ 9]

  10 D11   o------------[10]------[10]

  11 D3    o------------[11]------[11]

  12 D12   o------------[12]------[12]

  13 D2    o------------[13]------[13]

  14 D13   o------------[14]------[14]

  15 D1    o------------[15]------[15]

  16 D14   o------------[16]------[16]

  17 D0    o------------[17]------[17]

  18 D15   o------------[18]------[18]

  19 GND   o------------[19]------[19]

  20 n/c   o------------[20]------[20]

  21 n/c   o------------[21]------[21]

  22 GND   o------------[22]------[22]

  23 _IOW   o------------[23]------[23]

  24 GND   o------------[24]------[24]

  25 _IOR   o------------[25]------[25]

  26 GND   o------------[26]------[26]

  27 IOCHRDY o------------[27]------[27]

  *28 n/c   o------------[28]

  29 n/c   o------------[29]------[29]

  30 GND   o------------[30]------[30]

  *31 IRQ   o------+--|<-[31]
            | D1
            +----------|<---[31]
                 D2
  32 nc    o------------[32]------[32]

  33 DA1   o------------[33]------[33]

  *34 nc    o------------[34]

  35 DA0   o------------[35]------[35]

  36 DA2   o------------[36]------[36]

  *37 _IDECS1 o------------[37]

  *38 _IDECS2 o----------------------[37]

  *39 _ACTIVE o------------[39]

  40 GND   o------------[40]------[40]


Frivillig lysdiod:

  +5V DC   o---[220ohm]---->|-----[39]
                LED
 

De flesta stift ska bara kopplas samman i nummerordning, men det är några specialfall. Stift 1 på moderkortet ska kopplas till både stift 1 och stift 38 i båda IDE-ut-kontakterna. Om du klippt av 'ettan' för att din hårddisk var långsam i starten kan du låta den vara oinkopplad till IDE0/1 men koppla in den till IDE2/3. Stift 38 måste dock kopplas in till stift 1 ändå. Stift 28, 34, 37 och 39 ska endast kopplas till IDE0/1. Stift 38 ska kopplas till stift 37 på IDE2/3. Stift 31 är det viktiga stiftet i detta bygge, här ska dioderna in för att enheternas IRQ:er inte ska blandas ihop. Till stift 39 på IDE2/3 kan en lysdiod kopplas, men detta är helt frivilligt.

Kopplingsschema

Installation

Då är det bara att koppla in den i datorn. För att få kontakt med IDE2/3 kan du använda IDEFix som finns att ladda hem från Aminet. Detta bygge fungerar med de hårddiskar jag har provat var för sig, (Fujitsu 3.1G, NEC 1.2G, Conner 640M). Men Fujitsu:n och NEC:en ville inte fungera tillsammans. Nu kör jag med två hårddiskar (IDE0/1) och en Mitsumi CD i IDE2 och detta fungerar felfritt.

Värt att notera: Så vitt jag har märkt och hört från andra så fungerar det inte att sätta EIDE enheter i IDE2/3, det vill säga hårddiskar. Reservera därför IDE0/1 för hårddiskar och sätt CD, Tape streamer mm i IDE2/3.

Placering i datorn

Innan det hela kan fungera måste du ställa in 'master' och 'slave' på respektive enhet. Har du bara en enhet i IDE0/1 eller IDE2/3 så är det enklast att sätta denna till master (det blir mest logiskt i montlist-deklarationen då), annars skall det vara en master och en slave på respektive del. Din bootdrive kommer att vara den enhet som är master i IDE0/1. (Det går att boota från andra hårddiskar än den, men då måste man ställa in prioriteten med hjälp av till exempel HDToolbox.)

Exempel Jag har två hårddiskar och en CD. Jag sätter de två hårddiskarna i IDE0/1 och sätter min bootdrive till master och den andra till slave. CD:n sätter jag till master och kopplar in den i IDE2/3.

De flesta nya hårddiskar kan ställas i ett autoläge där de själva detekterar varandra och gör upp om master och slave. För att detta ska fungera bra bör man även tänka över sina mountlist-deklarationer för respektive enhet och ställa in enhetsnummer etc.

/----------------------------------/

Angående strömförsörjning

De sista fyra pinnarna i den interna IDE-kontakten (41-44) är strömförsörjningen till 2,5"-hårddisken. Bygget som beskrivs här förutsätter att de fyra enheter man vill koppla in är 3,5". Dessa har en separat strömkontakt och därför bara 40 pinnar i IDE-porten. De fyra sista stiften i 44-pin-kontakten skall alltså inte anslutas någonstans. Om du vill sätta in en 2,5"-hårddisk som en av de fyra enheterna kan du ta strömmen från dessa stift, men min rekommendation är ändå att du tar strömmen direkt från transformatorn även för 2,5"-enheter.

/----------------------------------/

Tillbaka till indexet