English

Bondens snapsvisa

Denna text kom till som en reaktion på det inte helt sevärda programmet "Bonde söker fru".

(mel. 'Fattig bonddräng')

Jag är fjantig bonddräng men jag blev känd ändå.
Varit med på TV å i tidningen å.
Sökte äkta halva men det blev en stor flopp.
Fick bar' lilla tersen så nu dricker jag opp.
   

Tillbaka till indexet