English

Det apfulla folket

"Det apfulla folket" fann sin inspiration under Otympliga spelen i Umeå 2002. C är datastudenternas bokstav bland teknologerna i Umeå.

(mel. 'Det gåtfulla folket')

C är ett folk och dom bor i ett främmande land
detta land byggt av kyla och öl.
Genom den ölen där simmar pirayorna fram
och alla kvinnor de ser, ber sin sista bön.
Där går en flicka som klär sig i latex, hon älskar all snö.
Andra har satt sig i bastun att invänta sensommarns tö.
Där, går en pojke som hittat en dunk.
Där, går en annan som tog sig en klunk, han började hosta...
Där, samlar pojkarna sig kring en back, som de tömmer.
Alla är blå och de tillhör det apfulla folket.
   

Tillbaka till indexet