English

Röd overall

Det är oklart om denna text skrevs till någon speciell fest eller om den bara uppstod ändå. En ganska trolig motivation till sången är Uppsalateknolgernas fest "Novemberkåsan".

(mel. 'YMCA')

Varför?! Ska det vara så här?
Jag sa: Varför?! Är detta tupparnas här?
Det är därför, som det går som det går.
När vi på planen där ska tävla.

Titta! De springer runt i en ring.
Jag sa: Titta! Som yra höns runt om kring.
Man kan undra, om dom springer i kapp
Med en vilsen fyllekajja.
-*dunk, dunk, dunk, dunk, dunk*-

Vi springer runt i en röd overall,
vi springer runt i en röd overall.
På ett förträffligt sätt, skiljer sig våran ätt
ut från alla yra tuppar.

Se här! Vi springer inte i ring.
Jag sa: Se här! Vi springer inte nånting.
Men vad gör det? När man kan bli yr ändå.
Med hjälp av alkoholeffekter.
-*dunk, dunk, dunk, dunk, dunk*-

Vi springer runt i en röd overall,
vi springer runt i en röd overall.
Men inte länge till, snart ligger vi nog still,
om vi får dricka lite mera.
-*dunk, dunk, dunk, dunk, dunk*-

||: Vi springer runt i en röd overall,    
vi springer runt i en röd overall.
Och när vi sprungit klart,
vilket nog är rätt snart,
    ska vi dricka ännu mera. :||
   

Tillbaka till indexet