English

Umevisa

Denna högst tveksamma text är en av de fyra som av någon outgrundlig anledning (se "Uppsala") skrevs under loppet av några timmar på en sittning i Umeå år 2000.

(mel. 'Idas sommarvisa')

Man ska inte åka till Umeå
om man inte har overall.
Där tvingas man dricka en massa öl,
ja långt mycket mer än man tål.

Man capsar och får inte kontra,
det gör att man blir jävligt full.

Och påsen den fyller man jättefort,
ja innan man trillar omkull.
   

Tillbaka till indexet