English

Uppsala

Under ett svagt ögonblick på en sittning i Umeå (Otympliga spelen 2000) skrev undertecknad upp sig på en spexlista. Det vill säga listan som annonserar vilka som ska framföra spex under sittningen. Som om detta inte var illa nog så skrev han upp sig två gånger. Detta trots att det inte fanns ett enda spex skrivet då sittningen började. Att framföra ett spex innebär så gott som alltid en "omstart" då man förväntas framföra ett annat spex. Två namnteckningar på listan innebär alltså att fyra spex skulle skrivas under den tid det tar att äta en trerätters middag. En av de fyra sångerna som skrevs (den klart sämsta) är "Uppsala". Den är inte bara ett nödrim och en tveksam förkortning, den är även en nödsång.

(mel. 'Helan går')

Uppsala, vi bangar aldrig på en fest.
Uppsala, nej vi är alltid med.
Så om ni börja dricka vill,
så säg då bara 'sala till.
Uppsala, vi hänger alltid med!
-+X Skål! X+-
   

Tillbaka till indexet