English

American National Standards Institute

Amerikanskt standardiseringsorgan som bland annat ligger bakom standardiseringen av ANSI C och den tabell med escape-sekvenser som är vanligt förekommande i terminalprogram av olika slag.

Tillbaka till indexet