English

Classpath

För att en javakompilator ska hitta olika klasser och paket som ett javaprogram använder letar den i lite olika kataloger på hårddisken. Om man vill att kompilatorn ska hitta paket och klasser som ligger utanför de vanliga kataloger där den normalt letar måste man tala om var de ligger. Detta gör man antingen med miljövariabeln CLASSPATH eller med flaggan -classpath (-cp).

Detta exempel kommer från Unix-världen. Här har vi en egen javakatalog i hemkatalogen: $HOME/javaklasser/ I Windows skulle det se ut på ungefär samma sätt men sökvägarna ser lite annorlunda ut där.

Med kompilatorflagga

  javac -classpath $HOME/javaklasser fil.java
  java -classpath $HOME/javaklasser fil
 

Med miljövariabel

  CLASSPATH=$HOME/javaklasser
  javac fil.java
  java fil
 

OBS Man sätter bara variabeln i det shell där man skriver raden ovan. För att permanent addera denna sökväg kan man lägga till följande rad i lämplig fil, till exempel .bashrc om man använder bash.

  export CLASSPATH=$HOME/javaklasser
 

Om man har paket i jar-filer måste man ange hela sökvägen med filnamn för att paketet ska hittas.

  javac -classpath $HOME/javaklasser/paket.jar fil.java
  java -classpath $HOME/javaklasser/paket.jar fil
 

Tillbaka till indexet