English

Argument

Argument används för att skicka data till program och funktioner.

Kodexempel i C

    int addera(int a, int b)
    {
      return a + b;
    }
  

Funktionen addera i exemplet ovan tar två argument, a och b. Ett anrop till den kan se ut så här: addera(42, 4711);

Tillbaka till indexet