English

Nivå 7-avbrott

680x0 har sju avbrottssignaler. Avbrottssignal nummer sju har högst prioritet och avbryter all annan exekvering i processorn. Flera program har stöd för detta och kan fås att vakna till liv vid denna signal. Bland annat programmeringsmiljöer som AsmOne utnyttjar signalen för att avbryta körande program, och monitorer i stil med Action Replay 3 och HRTmon använder den för att frysa körande program (läs spel ;-) ). Signalen kan endast alstras av hårdvara så för att utnyttja dessa funktioner krävs lite lödning.

Komponenter

    Tryckströmställare, 1 pol, (från)-till
    3 st Dioder, 1N4148
  

Byggbeskrivning

Ett nivå 7-avbrott genereras genom att koppla de tre avbrottssignalerna (IPL0, IPL1, IPL2) till jord (GND). Lättaste stället att finna dessa signaler är oftast i expansionsportarna. Koppla de tre signalerna, via dioderna och strömställaren, till jord som figuren visar. Då strömställaren sluts genereras ett avbrott av sjunde graden. Jag har valt dioden 1N4148 därför att jag köpte en storpack av den för ett antal år sedan och har använt den till allt jag lött ihop sedan dess. Det är inga större strömmar i en Amiga så de flesta vanliga dioder duger gott till detta bygge.

Figur 1

/----------------------------------/

Amiga 500 I cartridgeporten på A500 finner Du IPL0, IPL1 och IPL2 på pinnarna 40, 42 och 44, det vill säga på undersidan av moderkortet.

Amiga 1200 I 1200:an finner Du IPL0, IPL1 och IPL2 på pinnarna 83, 82 och 81 i CPU-kortplatsen. Det kan vara lite bökigt att löda vid porten, men det finns borrade lödpunkter vid dessa pinnar. Räkna noggrant!

Övrigt

Detta bygge fungerar på samtliga Amigor med 680x0-processor. Om du har en modell som inte finns beskriven här så hittar du signalerna på processorn, och troligtvis även i olika expansionsportar.

/----------------------------------/

Tillbaka till indexet