English

Mono-/stereo-omkopplare

Sena kvällar kan hörlurar vara att föredra då man lyssnar på musik. Men att ha trummorna i det ena örat och melodin i det andra kan driva vem som helst till vansinne. Då är det bra att kunna ställa om datorn till mono och på så sätt få samma ljud ur bägge lurarna.

Komponenter

    Vippströmställare, 1 pol, till-till
  

Byggbeskrivning

Monoläget kommer du åt genom att koppla ihop de två ljudutgångarna med en liten sladdstump. Självklart via en strömställare så att du kan växla mellan mono- och stereoläget. Det är stiften i mitten av RCA-kontakterna som skall kopplas samman, de yttre ringarna är redan ihopkopplade via jord. På olika Amigamodeller är det lite olika lätt att komma åt dessa stift, men det brukar inte vara så svårt att sätta en sladd på undersidan av moderkortet. Kolla med en multimeter först så att det är rätt lödpunkt! Då du löder på undersidan av moderkortet bör du också kontrollera att det inte blir någon kortslutning mot underlaget, sätt en bit eltejp över din lödning.

Figur 1 /----------------------------------/

Tillbaka till indexet