about.php

Denna kod är public domain. Om ni hittar fel eller vill ändra något i koden blir jag jätteglad om ni skickar dessa ändringar till jesper [at] fantasi [punkt] se.


<?php // yo, emacs! This is an -*- HTML -*- file.
 $title="About";
 $currentFile=__FILE__;
 include("header.php");
?>

 <h1>Om Fantasi</h1>

 <table class="noborder fullwidth"><tr><td class="fullcell">

  <p class="maincontent">
   Fantasi jobbar i huvudsak med probleml&ouml;sning genom kreativ
   design. Det kan l&aring;ta abstrakt men &auml;r egentligen ett
   v&auml;ldigt jordn&auml;ra jobb. N&aring;gra fr&aring;gor som vi
   besvarat &aring;t v&aring;ra kunder &auml;r:
  </p>

  <ul class="maincontent">
   <li> Hur kan man designa en mycket liten och kompakt version av
   den h&auml;r produkten?</li>
   <li> Hur ska vi designa v&aring;r applikation f&ouml;r att den
   ska kr&auml;va mindre minne?</li>
  </ul>

  <p class="maincontent">
   Ledorden som styr arbetet inom Fantasi &auml;r
   <font class="download">Kreativitet</font>,
   <font class="download">Noggrannhet</font> och
   <font class="download">Effektivitet</font>.
  </p>

  <p class="maincontent">
   Fantasi producerar &auml;ven digitalt reklammaterial som till
   exempel hemsidor eller broschyrer och kataloger i pdf-format.
   Sj&auml;lvklart hj&auml;lper vi &auml;ven till med tryck om ni
   vill ha det p&aring; papper ist&auml;llet. N&aring;gra av
   v&aring;ra arbeten ser ni till h&ouml;ger, n&aring;gra till
   finns p&aring; sidan
   med <a href="worksamples.php">arbetsprover</a>. Genom &aring;ren
   har vi samlat p&aring; oss m&aring;nga f&auml;rdigheter och idag
   &auml;r vi d&auml;rf&ouml;r duktiga p&aring; m&aring;nga olika
   saker, till exempel s&aring;ngh&auml;ften f&ouml;r middagar och
   br&ouml;llop. Vi skriver &auml;ven personliga s&aring;ngtexter
   om s&aring; &ouml;nskas.
  </p>

  <p class="maincontent">
   Fantasi grundades 2003 som en bisyssla under tiden som
   forskarstuderande och jag har fortsatt driva f&ouml;retaget i
   egen regi vid sidan av arbetet eftersom designarbete och
   probleml&ouml;sning &auml;r n&aring;got jag brinner f&ouml;r.
   <a href="autobiography.php">Vem "jag" &auml;r kan ni l&auml;sa mer
   om h&auml;r</a>.
  </p>

  <h3>Digitalt reklammaterial med informationen i fokus</h3>

  <p class="maincontent">
   Vi vill naturligtvis att ert reklammaterial skall synas, men
   framf&ouml;r allt vill vi att ert <em>budskap</em> ska synas.
   Fantasi designar reklammaterial som i f&ouml;rsta hand
   framh&auml;ver informationen p&aring; ett snyggt s&auml;tt. Vi
   undviker till exempel medvetet on&ouml;diga utsmyckningar och
   r&ouml;rliga bilder som f&ouml;rvirrar bes&ouml;karen p&aring;
   en hemsida. Sidorna blir stilrena och behagliga f&ouml;r
   &ouml;gat samtidigt som de blir l&auml;ttare att anv&auml;nda.
   Om ni har en f&auml;rdig logotyp eller tidigare reklammaterial
   utg&aring;r vi fr&aring;n det som finns och kompletterar med det
   som saknas.
  </p>

  <p class="maincontent">
   Fantasi f&ouml;r fram ert budskap till alla med hj&auml;lp av
   plattformsoberoende design. Det &auml;r viktigt f&ouml;r oss att
   f&ouml;lja de riktlinjer som finns f&ouml;r att g&ouml;ra allt
   material tillg&auml;ngliga f&ouml;r alla. Vi testar till exempel
   alltid alla hemsidor med verifieringsverktyg och provk&ouml;r
   dem i olika versioner av alla stora webbl&auml;sare p&aring;
   olika plattformar. Vi f&ouml;redrar att se b&auml;st ut
   &ouml;verallt framf&ouml;r att endast se bra ut i en enskild
   webbl&auml;sare.
  </p>

  <h3>Utbildningar f&ouml;r alla</h3>

  <p class="maincontent">
   N&auml;r er hemsida &auml;r klar erbjuder vi kontinuerlig
   hj&auml;lp med uppdateringar och vidareutveckling. Vill ni
   sk&ouml;ta delar av underh&aring;llet sj&auml;lva s&aring;
   erbjuder vi &auml;ven en kurs i HTML och de verktyg som
   beh&ouml;vs f&ouml;r att underh&aring;lla sidan. Denna kurs kan
   &auml;ven ges frist&aring;ende om ni planerar att utveckla en
   sida p&aring; egen hand.
  </p>

  <p class="maincontent">
   Fantasi erbjuder &auml;ven programmeringsutbildningar
   fr&aring;n nyb&ouml;rjarniv&aring; och upp&aring;t. Vi erbjuder
   b&aring;de rena programmeringsutbildningar inom C och Java och
   webbinriktade utbildningar med HTML, PHP och CGI-programmering.
   Kurserna skr&auml;ddarsys f&ouml;r er som deltar och kan, om
   s&aring; &ouml;nskas, h&aring;llas i era egna lokaler.
  </p>

 </td><td>
  <table class="imgframe"><tr><td class="fullcell">
   <a class="nodeco" href="gfx/screen_maxx_big.png"><img width="150" height="100" src="gfx/screen_maxx.png" border="0" alt="Hemsida"></a>
   <p class="imgtext">
    <a class="subtext" href="gfx/screen_gowi_big.png">Hemsida</a>
   </p>
  </td></tr></table><br>

  <table class="imgframe"><tr><td class="fullcell">
   <a class="nodeco" href="gfx/screen_arulez_big.png"><img width="150" height="207" src="gfx/screen_arulez.png" border="0" alt="M&auml;ssinformation"></a>
   <p class="imgtext">
    <a class="subtext" href="gfx/screen_arulez_big.png">M&auml;ssinformation</a>
   </p>
  </td></tr></table><br>

  <table class="imgframe"><tr><td class="fullcell">
   <a class="nodeco" href="gfx/screen_uk_big.png"><img width="150" height="216" src="gfx/screen_uk.png" border="0" alt="Utst&auml;llningskatalog"></a>
   <p class="imgtext">
    <a class="subtext" href="gfx/screen_uk_big.png">Utst&auml;llningskatalog</a>
   </p>
  </td></tr></table><br>

  <table class="imgframe"><tr><td class="fullcell">
   <a class="nodeco" href="gfx/screen_html_big.php"><img width="150" height="120" src="gfx/screen_html.png" border="0" alt="Utbildningsmaterial"></a>
   <p class="imgtext">
    <a class="subtext" href="gfx/screen_html_big.png">Utbildningsmaterial</a>
   </p>
  </td></tr></table>
 </td></tr></table>

<?php include("footer.php"); ?>