history.xml

Denna kod är public domain. Om ni hittar fel eller vill ändra något i koden blir jag jätteglad om ni skickar dessa ändringar till jesper [at] fantasi [punkt] se.


<?xml version="1.0"?>
<article category="hardware" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:noNamespaceSchemaLocation="article.xsd">
 <keyword>Historien om en Amiga</keyword>
 <keyword hidden="true">Amiga</keyword>
 <section>
  <language lang="EN">
   <topic>What happened to my Amiga?</topic>
   <ingress>
    I've had my Amiga 1200 for may years. Over time it has gathered quite a few expansions.
    On this page I try to sort out what all of it is and how it ended up in my computer.
   </ingress>
   <column>
    <subtopic date="2005-06-03">Once upon a time there was a computer...</subtopic>
    <text>
     One day I was installing a new network card into my Amiga 1200. While
     sitting there, fighting all the cables and stuff to gain access to the PCMCIA port
     I started thinking of all the hacks and mods this poor computer has been through
     over the years. It's hard to visualize today, but once upon a time this was a
     clean desktop A1200 without any extensions. How did this innocent machine turn into
     this tower monster filled with cable mess and circuit boards without me noticing it?
    </text>
    <image box="true" align="center" width="305" height="196" src="amiga/a1200-desktop.jpg"
        alt="This is what the computer looked like once. When this picture was taken the Amiga had
          already started to grow. Some hardware sits next to the computer and on the top there are
          a few switches that tells a tale about home made hacks." />
   <columnbreak />
    <image box="true" width="300" height="384" src="amiga/a1200-before.jpg" alt="This is what I see when removing the cover..." />
   </column>
   <text>
    In a desperate attempt to sort out all the cables and improve the air flow in the computer
    (or at least enable some air flow) I decided to get to the bottom of this. I cleaned out
    all the cables and cards from the box.
   </text>
   <text>
    This is the story about how the pile of parts became a computer again.
   </text>
   <text style="alert" topic="Warning!">
    Don't do this at home! Your Amiga will burn and it will cost you a fortune to repair it.
   </text>
  </language>
  <language lang="SE">
   <topic>Vad hände med min Amiga?</topic>
   <ingress>
    Min Amiga 1200 har varit med mig i många år. Med tiden har den samlat på sig en del expansioner.
    I detta dokument försöker jag reda ut vad allt är och hur det blev som det blev.
   </ingress>
   <column>
    <subtopic date="2005-06-03">Det var en gång en dator...</subtopic>
    <text>
     En dag skulle jag installera ett nytt nätverkskort i min Amiga 1200. Medan jag satt där och rev bland sladdarna för
     att komma fram till PCMCIA-porten så började jag fundera på allt som den stackars maskinen varit med om
     genom åren. Det är lite svårt att se det framför sig, men en gång i tiden så var den en
     ren, oexpanderad 1200:a i en desktop-låda. Hur kunde denna oskyldiga lilla maskin förvandlas till detta tower-monster
     fyllt av sladdhärvor och kretskort utan att jag märkte något?
    </text>
    <image box="true" align="center" width="305" height="196" src="amiga/a1200-desktop.jpg"
        alt="Så här såg datorn ut en gång i tiden. När bilden togs hade datorn redan börjat
          växa. En del hårdvara ligger bredvid på skrivbordet och på chassit sitter några knappar
          som vittnar om hemmagjorda hack." />
   <columnbreak />
    <image box="true" width="300" height="384" src="amiga/a1200-before.jpg" alt="Detta är synen som möter mig då jag tar av kåpan..." />
   </column>
   <text>
    I ett desperat försök att reda ut sladdarna och få lite bättre luftflöde genom lådan (ja, eller
    åtminstone få något luftflöde genom lådan) bestämde jag mig för att gå till botten med vad som hänt
    med min Amiga och rev därför ut allt som fanns i lådan. Så gott som allt i alla fall, det var ett par småsaker som inte gick
    att ta bort utan att löda loss sladdarna och det orkade jag inte.
   </text>
   <text>
    Det här är historien om hur högen av lösa delar åter blev en dator.
   </text>
   <text style="alert" topic="Varning!">
    Gör inte detta på egen hand! Din Amiga kommer att gå sönder och det kommer att kosta dig en förmögenhet att
    laga den.
   </text>
  </language>
 </section>

 <text>
  <image width="460" height="24" src="kolv.png" alt="/----------------------------------/" />
 </text>

 <section>
  <language lang="EN">
   <subtopic date="2005-06-03">A motherboard</subtopic>
   <image box="notext" align="center" width="700" height="401" src="amiga/a1200-motherboard.jpg" alt="A motherboard." />
   <text>
    The picture above shows the motherboard in the Amiga 1200. This one is a Commodore made Rev 1D.4.
    I did my best to clean it from hacks but there are a few that I couldn't remove without soldering
    (and I didn't want to do that). These are the white wires in the picture and the connector in the
    upper left corner.
   </text>
   <column>
    <image box="notext" width="250" height="150" src="amiga/a1200-reset.jpg" alt="Closeup of the reset hack." />
   <columnbreak />
    <text>
     The first of the white wires is connected to /KBRESET among the test pads on the lower left of the
     motherboard. The other end of this wire will take us to the reset button in the tower case.
    </text>
   </column>
   <image width="1" height="5" src="pixel.gif" alt="" />
   <column>
    <image box="notext" width="250" height="105" src="amiga/a1200-audio.jpg" alt="Closeup of the audio connectors." />
    <columnbreak />
    <text>
     The next two wires are connected to the right and left audio channels and are used for a mono/stereo switch.
    </text>
   </column>
   <image width="1" height="5" src="pixel.gif" alt="" />
   <column>
    <image box="notext" width="250" height="221" src="amiga/a1200-lev7.jpg" alt="Closeup on the diodes." />
   <columnbreak />
    <text>
     In one end of wire number four there are three diodes that are connected to the Amiga interrupts signals.
     The other end will have a button to generate level 7 interrupts. To protect the diodes from shortage i put
     some insulation tape around them.
    </text>
    <text>
     The fifth wire connects to the /HLT signal and will be used for a pause button. All five wires are
     gathered in a connector. This makes it possible to disconnect the motherboard without having to
     remove all switches and stuff. Very hand a day like this.
    </text>
   </column>
   <text>
    The next hack on the motherboard is the power connector. I don't want to bring a cable from the internal
    PSU out of the box just to plug it back in to the computer. An internal power connector on the motherboard
    is therefore required. In theory I could attach the wires directly from the PSU to the motherboard, but
    for the same reason as I used a connector above I'll use one here as well. It can be any kind of connector
    with five pins, this one happened to be from an old keyboard.
   </text>
   <image box="true" align="center" width="459" height="200" src="amiga/a1200-power.jpg"
       alt="Internal power connector on the motherboard. The female brings power from the internal PSU." />
  </language>
  <language lang="SE">
   <subtopic date="2005-06-03">Ett moderkort</subtopic>
   <image box="notext" align="center" width="700" height="401" src="amiga/a1200-motherboard.jpg" alt="Ett moderkort" />
   <text>
    Bilden ovan visar moderkortet i 1200:an. Det är Rev 1D.4, tillverkat av Commodore. Jag gjorde mitt bästa för att
    få det så rent som möjligt, men det är några hack som jag inte kan plocka bort från kortet
    utan lödkolv (och jag vill/orkar inte löda loss dem). På bilden ovan syns några av dessa
    hack som fem vita sladdar som ligger över moderkortet.
   </text>
   <column>
    <image box="notext" width="250" height="150" src="amiga/a1200-reset.jpg" alt="Närbild på reset-hacket" />
    <columnbreak />
    <text>
     Den första av dessa sladdar går till /KBRESET bland testpunkterna i moderkortets nedre vänstra hörn och
     används för att ansluta tower-lådans resetknapp.
    </text>
   </column>
   <image width="1" height="5" src="pixel.gif" alt="" />
   <column>
    <image box="notext" width="250" height="105" src="amiga/a1200-audio.jpg" alt="Närbild på ljudutgångarna" />
   <columnbreak />
    <text>
     Nästa två trådar går till höger och vänster ljudkanal och används till en mono-stereo-omkopplare.
    </text>
   </column>
   <image width="1" height="5" src="pixel.gif" alt="" />
   <column>
    <image box="notext" width="250" height="221" src="amiga/a1200-lev7.jpg" alt="Närbild på dioderna" />
   <columnbreak />
    <text>
     I änden av tråd nummer fyra sitter tre dioder som kopplats till de tre avbrottssignalerna i Amigan. Andra
     änden av tråden kopplas till en tryckknapp som alstrar level7-avbrott. För att skydda mot kortslutning sätter
     jag dit lite isoleringstejp under och över diodernas ben.
    </text>
    <text>
     Den femte tråden sitter på paus-signalen och kopplas till en pausknapp. Samtliga fem trådar samlas i en
     liten kontakt som syns i bilden ovan, så att jag kan plocka loss moderkortet utan att behöva lossa knappar
     och annat (mycket praktiskt en dag som denna).
    </text>
   </column>
   <text>
    Nästa hack på moderkortet är strömkontakten. Jag vill inte behöva gå ut ur lådan med en strömsladd för att
    sätta den i strömkontakten på moderkortets baksida nu när jag i tower-lådan tar ström till moderkortet från det
    interna nätagget. En intern strömkontakt på moderkortet är därför nödvändig. I princip skulle jag ju kunnat
    löda fast trådarna direkt från nätagget i moderkortet, men av samma anledning som jag har en kontakt till de
    andra hacken ovan så vill jag ha en kontakt även här. En godtycklig kontakt med fem pinnar löste problemet,
    just denna råkade komma från ett gammalt tangentbord.
   </text>
   <image box="true" align="center" width="459" height="200" src="amiga/a1200-power.jpg"
       alt="Intern strömförsörjning till moderkortet. Honkontakten hämtar ström från nätagget." />
  </language>
 </section>

 <section>
  <language lang="EN">
   <column>
    <image box="notext" width="200" height="139" src="amiga/a1200-3.1ROM.jpg" alt="Amiga ROM 3.1" />
    <columnbreak />
    <text>
     I wouldn't call this a hack but rather an upgrade: The ROM in this Amiga was originally v3.0,
     now I have v3.1 in there.
    </text>
   </column>
   <column>
    <subtopic date="2005-06-13">When I'm at it</subtopic>
    <text>
     As I have the motherboard easily accessible there are a few things I want to fix. The first
     is to patch Gayle so that the reset signal is sent to the PCMCIA port.
    </text>
   <columnbreak />
    <image box="true" width="200" height="120" src="amiga/a1200-gaylepatch.jpg" alt="Gayle with a patch." />
   </column>
   <text> </text>
   <column>
    <subtopic date="2005-06-13">That has to go...</subtopic>
    <text>
     The next hack is in line with the internal power connector but it will be some more work. I don't
     like it when cables are brought out of an Amiga tower just to make a U-turn and connect back into
     the computer. The power coord is a classic, the external disk drive connector is another. I've
     already done the power coord but there are two more that I want to get rid of.
    </text>
    <text>
     The first one is the parallel port. I have an internal parallel port splitter and to connect it on
     the inside of the Amiga I need an internal parallel port. This may sound cruel but the parallel port
     needs to go. However, that turned out to be easier said than done.
    </text>
    <subtopic date="2005-06-13">... and that one to</subtopic>
    <text>
     The next port to face the same destiny is the external disk drive port. That one actually caved to the
     solder extractor and was easy to remove. A new port is put in place.
    </text>
    <image box="true" width="300" height="155" src="amiga/a1200-externdisk.jpg" alt="A new disk drive port in place." />
   <columnbreak />
    <image box="true" width="300" height="132" src="amiga/a1200-parallellbroken.jpg"
        alt="After having tried both solder extractor and desoldering braid I had to use drastic methods to get
          rid of the parallel port." />
    <image box="true" width="300" height="210" src="amiga/a1200-parallellgone.jpg" alt="Finally gone." />
    <image box="true" width="300" height="139" src="amiga/a1200-parallellnew.jpg" alt="New internal port in place." />
   </column>
   <text> </text>
   <image box="notext" align="center" width="750" height="427" src="amiga/a1200-motherboardnew.jpg"
       alt="The motherboard after all hacks." />
   <text>
    Now the motherboard has had enough for today. Time to have a look at the case.
   </text>
  </language>
  <language lang="SE">
   <column>
    <image box="notext" width="200" height="139" src="amiga/a1200-3.1ROM.jpg" alt="Amiga 3.1 ROM" />
   <columnbreak />
    <text>
     Detta är väl inget hack egentligen, men en uppgradering i alla fall: ROM var från början version
     3.0, men nu sitter 3.1-kretsar i burken.
    </text>
   </column>
   <column>
    <subtopic date="2005-06-13">När jag nu ändå håller på</subtopic>
    <text>
     Med moderkortet lättåtkomligt är det några saker jag vill passa på att fixa. Den första är
     att patcha Gayle så att reset-signalen skickas till PCMCIA-porten som den ska.
    </text>
   <columnbreak />
    <image box="true" width="200" height="120" src="amiga/a1200-gaylepatch.jpg" alt="En patchad Gayle." />
   </column>
   <text> </text>
   <column>
    <subtopic date="2005-06-13">Den ska bort...</subtopic>
    <text>
     Nästa hack går i samma linje som den interna strömkontakten fast det är lite mer jobb. Jag tycker
     att det ser tråkigt ut när en tower-Amiga har baksidan full av återkopplingar. Med återkoppling menar jag
     de sladdar som går från portar på moderkortets baksida tillbaka in i lådan. Strömsladden är en
     klassisk sådan, den externa diskettstationen ännu en. Strömmen har redan fått en intern kontakt i mitt fall
     men jag har ytterligare två sådana kopplingar som jag vill bli av med.
    </text>
    <text>
     Den första är parallellporten. Jag har nämligen satt in en parallellports-splitter i
     datorn som ger mig några extra parallellportar. Ingången till splittern är
     naturligtvis inuti lådan och därför vill jag flytta parallellporten från moderkortets baksida in i
     lådan. Kan hända låter det grymt, men parallellporten måste bort. Det visade sig dock vara
     lättare sagt än gjort.
    </text>
    <subtopic date="2005-06-13">... och den med</subtopic>
    <text>
     Nästa port som går samma öde till mötes är den externa diskettstationsanslutningen. Den var lite
     snällare och gav vika för tennsugen. Ny port på plats.
    </text>
    <image box="true" width="300" height="155" src="amiga/a1200-externdisk.jpg" alt="Den nya diskettenhetskontakten på plats." />
   <columnbreak />
    <image box="true" width="300" height="132" src="amiga/a1200-parallellbroken.jpg"
        alt="Efter att ha försökt med både tennsug och fläta fick jag ta till drastiska metoder för att
          få bort kontakten." />
    <image box="true" width="300" height="210" src="amiga/a1200-parallellgone.jpg" alt="Borta bra som dom säger..." />
    <image box="true" width="300" height="139" src="amiga/a1200-parallellnew.jpg" alt="Slutligen sätter jag dit en ny, intern port." />
   </column>
   <text> </text>
   <image box="notext" align="center" width="750" height="427" src="amiga/a1200-motherboardnew.jpg" alt="Moderkortet efter alla hack" />
   <text>
    Då har moderkortet fått nog med elände för idag. Dags att ta en titt på lådan.
   </text>
  </language>
 </section>

 <text>
  <image width="460" height="24" src="kolv.png" alt="/----------------------------------/" />
 </text>

 <section>
  <language lang="EN">
   <subtopic date="2005-06-14">A case</subtopic>
   <column>
    <column>
     <image box="notext" width="100" height="99" src="amiga/a1200-eagle-logo.jpg" alt="Eagle logo." />
    <columnbreak />
     <text>
      This is an old Eagle case that I bought around -96. It was prepared for the A1200 so I didn't
      have to make any modifications to it. Well, almost none.
     </text>
    </column>
    <text>
     It's a fairly big case which is good considering what I have planned for it (you've seen nothing yet).
     There is room for six 5,25&quot; units and three 3,5&quot; units. Previously I had to cut out a piece of the
     plane used to attach the motherboard since it was in the way for the heatsink on a 040 expansion card
     I used for a few years.
    </text>
    <column align="bottom">
     <image box="true" width="150" height="209" src="amiga/a1200-audionew.jpg" alt="Old hacks." />
    <columnbreak />
     <text></text>
     <text>
      In the picture we can see a few small hacks that I couldn't remove without soldering. There are
      two new audio ports that I will come back to later, and a small circuit where the connector from
      the motherboard will be connected. The circuit also have pins to connect the reset button, a
      pause button, the level 7 interrupt button, and a switch to change between mono and stereo sound.
     </text>
    </column>
   <columnbreak />
    <text></text>
    <imagegroup text="Here it is, all naked.">
     <image width="212" height="400" src="amiga/a1200-towerside.jpg" alt="Case." /><image
         width="118" height="400" src="amiga/a1200-towerback.jpg" alt="Backside." />
     <image width="330" height="0" src="pixel.gif" alt="" />
    </imagegroup>
   </column>
   <column>
    <text></text>
    <image box="true" align="center" width="400" height="300" src="amiga/a1200-dremel.jpg"
        alt="I cut a hole to make room for my new project. I will need some brackets and other stuff as well, but we'll get there later." />
   <columnbreak />
    <text>
     To make room for the extras that I want to fit into the tower I need to make another
     cut with the Dremel.
    </text>
    <text>
     There is obviously a front and a cover for this case as well, but we don't need those just yet.
    </text>
   </column>
  </language>
  <language lang="SE">
   <subtopic date="2005-06-14">En låda</subtopic>
   <column>
    <column>
     <image box="notext" width="100" height="99" src="amiga/a1200-eagle-logo.jpg" alt="Eagle-logga." />
    <columnbreak />
     <text>
      Det här är en gammal Eagle-låda som jag köpte runt -96. Den var färdig för att stoppa in
      1200:an i så jag har inte behövt göra några förändringar av själva lådan. Eller ja.. Nästan i alla fall.
     </text>
    </column>
    <text>
     Det är en hyfsat rymlig låda vilket är tur det med tanke på vad jag tänker stoppa i den (det är mycket
     kvar...). Det finns plats för sex 5,25&quot;-enheter och tre 3,5&quot;-enheter. Plåten som
     man fäster moderkortet på har fått sig en omgång av sågen eftersom den var i vägen
     för kylflänsen på ett 040-kort som satt i lådan några år.
    </text>
    <column align="bottom">
     <image box="true" width="150" height="209" src="amiga/a1200-audionew.jpg" alt="Gamla synder." />
    <columnbreak />
     <text></text>
     <text>
      I bilden skymtar några småhack som inte gick att ta ur lådan utan att löda bort dem. Detta är
      dels två nya ljudutgångar som jag återkommer till senare, och ett litet kort med kontakten där vi ska
      ansluta sladden från moderkortet. Kretskortet har även kontakter för lådans reset-knapp,
      pausknapp, knappen för nivå 7-avbrottet och för en brytare som växlar mellan mono- och stereoljud.
     </text>
    </column>
   <columnbreak />
    <text></text>
    <imagegroup text="Här är den, helt naken.">
     <image width="212" height="400" src="amiga/a1200-towerside.jpg" alt="Case." /><image
         width="118" height="400" src="amiga/a1200-towerback.jpg" alt="Backside." />
     <image width="330" height="0" src="pixel.gif" alt="" />
    </imagegroup>
   </column>
   <column>
    <text></text>
    <image box="true" align="center" width="400" height="300" src="amiga/a1200-dremel.jpg"
        alt="Här sågar jag upp ett nytt hål för att få plats för mitt nya projekt. Det kommer att
          krävas lite fästen och annat här också, men det kan jag ta senare." />
   <columnbreak />
    <text>
     För att få in det där lilla extra som nu ska in
     i lådan krävs ännu ett ingrepp. En Dremel-stund senare har vi fått bort lite överflödig plåt.
    </text>
    <text>
     Det finns naturligtvis en front och en kåpa till lådan också, men de behövs ju inte förrän vi har fått in alla saker :-)
    </text>
   </column>
  </language>
 </section>

 <text>
  <image width="460" height="24" src="kolv.png" alt="/----------------------------------/" />
 </text>

 <section>
  <language lang="EN">
   <subtopic date="2005-06-13">The motherboard and it's closest expansions</subtopic>
   <text>
    It's time to put back the motherboard into the case. I plug in the small connector from the
    motherboard into the circuit already in the case. This will later continue on to buttons on the
    front of the computer. I'll now start installing the expansions that are closest to the motherboard.
   </text>
   <image box="true" align="center" width="635" height="750" src="amiga/a1200-mountmb.jpg"
       alt="On the right we see the connectors that are currently available on the back of the computer." />
   <subtopic date="2005-06-13">Keyboard interface</subtopic>
   <column>
    <text></text>
    <image box="true" width="200" height="290" src="amiga/a1200-mountkeyb.jpg"
        alt="Keyboard interface installed. In the upper left corner we see the spacer that I used behind the circuit board." />
   <columnbreak />
    <text>
     The first extension I add is the keyboard interface. It's manufactured by DCE and originally the socket
     was attached to the bottom of the circuit board so that the entire interface was placed on the motherboard.
     Eventually it got too crowded down there though so I had to remove the socket and move the circuit board
     to the side. At first I had slightly longer wires between the interface and the socket but that caused
     problems with the keyboard. The current length has worked fine for many years now. Between the circuit
     board and the case there is a small plastic spacer to avoid short circuit.
    </text>
    <column>
     <text>
      The keyboard connector that came with the interface was not made for tower cases, who would ever want such
      a connector is beyond me. I cut it off and used it for the power supply instead. A new, more aesthetic
      keyboard connector is now in place. Pin 5 (Vcc) is connected directly to the power supply. The keyboard
      interface did not provide enough current for external equipment that uses this connector to get power.
     </text>
    <columnbreak />
     <image box="true" width="250" height="330" src="amiga/a1200-kbdcable.jpg"
         alt="The new keyboard connector installed. The connector as seen from the outside is shown in the upper right corner." />
    </column>
   </column>
   <text> </text>
   <column>
    <image box="true" align="center" width="282" height="239" src="amiga/a1200-kbdps2.jpg"
    alt="Again, the new keyboard connector installed." />
   <columnbreak />
   <text topic="Update 2005-07-28:">
    You'd think it would stay there, however when I bought a new keyboard it came with a mini-DIN connector instead of the
    old, bigger one. Using an adapter behind the computer is not my style so I had to replace the connector.
   </text>
   <text topic="Update 2017-08-06:">
    The keyboard connector has now been moved again... More about that later.
   </text>
   </column>
  </language>
  <language lang="SE">
   <subtopic date="2005-06-13">Moderkortet och dess närmsta expansioner</subtopic>
   <text>
    Nu är det dags att sätta tillbaka moderkortet i lådan. Kontakten från moderkortet kopplar jag in i
    det lilla kretskortet som redan sitter i lådan och som senare ska leda vidare till knappar på fronten. Jag
    börjar nu med att installera de expansioner som sitter närmast moderkortet.
   </text>
   <image box="true" align="center" width="635" height="750" src="amiga/a1200-mountmb.jpg"
       alt="Till höger i bilden ser vi vilka kontakter som nu finns på baksidan." />
   <subtopic date="2005-06-13">Tangentbordsinterface</subtopic>
   <column>
    <text></text>
    <image box="true" width="200" height="290" src="amiga/a1200-mountkeyb.jpg"
        alt="Tangentbordsinterfacet på plats. Inflikt uppe till vänster syns distansen mellan lådan och kretskortet." />
   <columnbreak />
    <text>
     Först kommer tangentbordsinterfacet. Det är DCE som har tillverkat det och när det var nytt satt sockeln
     fast på undersidan av kretskortet så att hela interfacet satt nere på moderkortet. Det blev dock
     för trångt där nere på moderkortet efter ett tag så sockeln fick bryta sig loss och kortet
     flyttades upp en bit. Jag hade längre sladdar mellan kortet och sockeln från början men det ledde till problem
     med tangentbordet så jag blev tvungen att kapa dem. Den nuvarande längden har fungerat bra i flera år
     nu. Mellan kretskortet och lådan sitter en liten distans av plast för att undvika kortslutning.
    </text>
    <column>
     <text>
      Den medföljande tangentbordskontakten var inte avsedd för towerlådor, vem som skulle ha användning
      för den har jag ingen aning om. Det är för övrigt den som jag nu använder som strömkontakt till moderkortet.
      Jag köpte en ny tangentbordskontakt som ser betydligt trevligare ut. Strömpinnen i tangentbordskontakten var
      jag tvungen att koppla direkt till nätaggregatet. Det visade sig att tangentbordsinterfacet inte kunde leverera
      tillräckligt med ström för att underhålla diverse kringutrustning som ville ta sin ström från denna kontakt.
     </text>
    <columnbreak />
     <image box="true" width="250" height="330" src="amiga/a1200-kbdcable.jpg"
         alt="Den nya tangentbordskontakten installerad. Inflikt uppe till höger är kontakten sedd från utsidan." />
    </column>
   </column>
   <text> </text>
   <column>
    <image box="true" align="center" width="282" height="239" src="amiga/a1200-kbdps2.jpg"
        alt="Återigen, den nya tangentbordskontakten installerad." />
   <columnbreak />
    <text topic="Uppdatering 2005-07-28:">
     Man kunde ju tro att det skulle få vara bra så, men när jag köpte nytt tangentbord så hade detta en mini-DIN
     istället för den gamla stora DIN-kontakten. Att ha en adapter bakom lådan bär mig emot, så det fick bli en ny
     kontakt istället.
    </text>
    <text topic="Uppdatering 2017-08-06:">
     Tangentbordskontakten har nu flyttats igen. Mer om det senare.
    </text>
   </column>
  </language>
 </section>

 <text>
  <image width="460" height="24" src="kolv.png" alt="/----------------------------------/" />
 </text>

 <subtopic date="2005-06-17">Scandoubler / Flickerfixer</subtopic>
 <section>
  <language lang="EN">
   <text>
    This scandoubler is called Scanmagic/FF and from that name you already guessed that is has a builtin
    flickerfixer. It clips on to Lisa and Alice using empty sockets. The scandoubler was the reason the
    keyboard interface couldn't stay on the motherboard, the circuit boards collided as Lisa and the keyboard
    MPU is located close to each other. With the new patch on Gayle there is even less space down there
    and the circuit board that is supposed to be located on top of Alice can't fit any more.
   </text>
   <text>
    On the circuit board in question there is actually nothing more than the socket that clips on to Alice,
    and only two pins on Alice is connected. Using hot air and a sharp knife I remove the socket from the
    board in the same way I did on the keyboard interface. I solder the wires directly onto the socket
    and suddenly there is much more space down there. The scandoubler obviously have a connector for the
    video output, but I'll hold on to that one a while more.
   </text>
   <imagegroup align="center" text="Scanmagic/FF in its original design takes too much space around Alice.
                    Using some hot air and the right amount of force that problem is solved.
                    At the bottom of the picture Scanmagic/FF is installed on the motherboard.">
    <image width="530" height="220" src="amiga/a1200-scanmagicbefore.jpg" alt="Scanmagic/FF" />
    <image width="101" height="150" src="amiga/a1200-scanmagicremove.jpg" alt="Remove." /><image
    width="237" height="150" src="amiga/a1200-scanmagicsockel.jpg" alt="Attach." /><image
    width="192" height="150" src="amiga/a1200-scanmagic.jpg" alt="Done." />
    <image width="530" height="213" src="amiga/a1200-scanmagicinst.jpg" alt="Scanmagic/FF" />
   </imagegroup>
  </language>
  <language lang="SE">
   <text>
    Den här scandoublern heter Scanmagic/FF och som ni redan förstått så har den inbyggd flickerfixer. Den
    monteras på Lisa och Alice genom att två socklar trycks ner på chippen. Scandoublern var orsaken till att
    tangentbordsinterfacet inte kunde sitta kvar nere på moderkortet, kretskorten krockade då Lisa och
    tangentbords-MPU:n sitter nära varandra. Med den nya patchen på Gayle så har det nu blivit ännu trängre
    på moderkortet och kretskortet som ska sitta på Alice får nu inte plats.
   </text>
   <text>
    På kretskortet i fråga finns inget annat
    än sockeln, och det är bara två ben av Alice som ska anslutas, så jag tar fram en värmekälla och en
    skalpell och bryter loss sockeln från kortet - samma behandling som tangentbordsinterfacet tidigare fått.
    Trådarna löder jag fast direkt på sockelns ben och genast har vi mycket mer plats att leka på. Scandoublern
    har förstås en kontakt för videoutgången, men den väntar jag ett tag med att ansluta.
   </text>
   <imagegroup align="center" text="Scanmagic/FF som den såg ut tidigare tog allt för mycket plats kring Alice.
                    Med en värmekälla och en lagom mängd våld löser man lätt det problemet.
                    Längst ner är Scanmagic/FF åter installerad på moderkortet.">
    <image width="530" height="220" src="amiga/a1200-scanmagicbefore.jpg" alt="Scanmagic/FF" />
    <image width="101" height="150" src="amiga/a1200-scanmagicremove.jpg" alt="Ta bort." /><image
    width="237" height="150" src="amiga/a1200-scanmagicsockel.jpg" alt="Sätt fast." /><image
    width="192" height="150" src="amiga/a1200-scanmagic.jpg" alt="Klart." />
    <image width="530" height="213" src="amiga/a1200-scanmagicinst.jpg" alt="Scanmagic/FF" />
   </imagegroup>
  </language>
 </section>

 <text>
  <image width="460" height="24" src="kolv.png" alt="/----------------------------------/" />
 </text>

 <section>
  <language lang="EN">
   <column>
    <subtopic date="2005-07-01">Processor, memory and graphics</subtopic>
    <text>
     An accelerator is more or less a necessity if the Amiga is to be used for anything interesting these days.
     In this Amiga I have a BlizzardPPC 603e+. It has a 240MHz PPC processor and the 060 is overclocked from
     the standard 50MHz to 64MHz. I put the crystal in a socket to make it easy to change it. However, the 64MHz
     crystal I found was not square as the original was, so I had to add some extra legs to the crystal and bend them
     to fit into the square socket. The Blizzard card is also equiped with a SCSI-II controller, 64MB RAM, and a
     BVision graphics card.
    </text>
    <text>
     In order for the BPPC card to get enough power one should connect an extra power cable to the motherboard using
     the floppy power connector. On the BPPC card there is also a connector for the CPU fan that can be used to provide
     some extra power to the card. To get to this connector later, I need to remove another pice of the metal backplane.
     Bring out the saw!
    </text>
   <columnbreak />
    <image box="true" width="418" height="400" src="amiga/a1200-bppc.jpg" alt="Blizzard PPC 603e+ and BVision." />
   </column>
   <text> </text>
   <imagegroup align="center" text="The BPPC installed. To the right we see the card from the back. Here we can see the
                    new cut in the metal to access the power connector (so far the fan is still connected here).
                    Slightly above the cut we can see the old cut that was made to fit a cooler on the old
                    040 board. At the top right we see a closeup of the new, larger crystal. Note the bent legs.">
    <column>
     <image width="400" height="501" src="amiga/a1200-bppc-inst.jpg" alt="BPPC installed" />
    <columnbreak />
     <image width="250" height="151" src="amiga/a1200-bppc-crystal.jpg" alt="Closeup of the crystal" />
     <image width="250" height="350" src="amiga/a1200-bppc-back.jpg" alt="The back" />
    </column>
   </imagegroup>
   <text> </text>
   <column>
    <text topic="Update 2015-02-23:">
     When going through a box of old memories it is easy to feel both happy and nostalgic. You get extra happy when you
     find two 128MB SIMMs that you bought a long time ago but never installed. 64MB is not too little memory in an Amiga
     really, but I can't just leave these memory circuits uninstalled. Time to open the case again!
    </text>
    <columnbreak />
    <imagegroup align="center" text="New RAM before and after installation. You get a warm and fuzzy feeling when you boot the Amiga
                     and it says '261568576 other mem' in the menu bar.">
     <image width="222" height="272" src="amiga/a1200-minne1.jpg" alt="Two 128MB SIMMs" /><image
         width="190" height="272" src="amiga/a1200-minne2.jpg" alt="Memory installed" />
     <image width="412" height="23" src="amiga/a1200-minne3.jpg" alt="Workbench menu bar" />
    </imagegroup>
   </column>
  </language>
  <language lang="SE">
   <column>
    <subtopic date="2005-07-01">Processor, minne och grafik</subtopic>
    <text>
     Turbokort är en nödvändighet i en Amiga om den ska hålla för dagens applikationer. I den här Amigan har
     jag satt ett BlizzardPPC 603e+. PPC-processorn är på 240MHz och 060-processorn på kortet är
     överklockad från (standard) 50MHz till 64MHz. Kristallen har jag satt i en sockel för att den ska vara
     lätt att byta ut. Dock är den 64MHz-kristall som jag hittade inte kvadratisk som originalkristallen var och jag har
     därför fått löda på ett par förlängda, böjda ben på kristallen så att den kan sitta i sockeln. Kortet är även utrustat
     med en SCSI-II-kontroller, 64MB minne och ett BVision-grafikkort.
    </text>
    <text>
     För att BPPC-kortet ska få tillräckligt med ström bör man förse moderkortet med extra
     ström genom floppy-strömkontakten. På kortet finns även en kontakt till CPU-fläkten som man kan
     använda för att ge kortet ytterligare ström. För att komma åt denna kontakt senare
     måste jag såga bort lite mer plåt - fram med sågen!
    </text>
   <columnbreak />
    <image box="true" width="418" height="400" src="amiga/a1200-bppc.jpg" alt="Blizzard PPC 603e+ och BVision." />
   </column>
   <text></text>
   <imagegroup align="center" text="Här sitter kortet på plats. Till höger i bilden ser vi kortet från baksidan, här syns den nya
                    utskärningen i plåten för att komma åt strömkontakten (än så länge är det fläkten som sitter i
                    kontakten). Lite högre upp i samma bild syns det ingrepp som gjordes för att få plats med en kylfläns
                    en gång i tiden. Högst upp till höger är den för stora kristallen i närbild. Notera de böjda benen
                    som sitter i kristallens vänsterkant.">
    <column>
     <image width="400" height="501" src="amiga/a1200-bppc-inst.jpg" alt="BPPC installerad" />
    <columnbreak />
     <image width="250" height="151" src="amiga/a1200-bppc-crystal.jpg" alt="Närbild på kristallen" />
     <image width="250" height="350" src="amiga/a1200-bppc-back.jpg" alt="Baksidan" />
    </column>
   </imagegroup>
   <text> </text>
   <column>
    <text topic="Uppdatering 2015-02-23:">
     När man rotar i en låda med gamla minnen blir man lätt både glad och nostalgisk. Extra glad blir man förstås när man hittar
     två 128MB SIMM:ar som man köpt för flera år sedan och aldrig installerat. 64MB är inte för lite minne i en Amiga egentligen. Men
     man kan ju inte ha minneskretsar liggande oanvända... Dags att öppna lådan igen!
    </text>
   <columnbreak />
    <imagegroup align="center" text="Det nya minnet före och efter installation. Det värmer när man startar datorn och det står
                     '261568576 other mem' i menyraden.">
     <image width="222" height="272" src="amiga/a1200-minne1.jpg" alt="Två 128MB SIMM:ar" /><image
         width="190" height="272" src="amiga/a1200-minne2.jpg" alt="Minnet installerat" />
     <image width="412" height="23" src="amiga/a1200-minne3.jpg" alt="Workbench titelrad" />
    </imagegroup>
   </column>
  </language>
 </section>

 <text>
  <image width="460" height="24" src="kolv.png" alt="/----------------------------------/" />
 </text>

 <section>
  <language lang="EN">
   <subtopic date="2005-07-02">Mouse or joystick? Why not both?!</subtopic>
   <column>
    <text></text>
    <imagegroup text="Two ports activated by the respective fire button (or left mouse button). The bottom half
     of the picture shows the bottom of the circuit with the rubber mat.">
     <image width="300" height="226" src="amiga/a1200-musjoy.jpg" alt="Automatic joystick switch" />
     <image width="300" height="190" src="amiga/a1200-musjoy-under.jpg" alt="The bottom" />
    </imagegroup>
   <columnbreak />
    <text>
     You've probably noticed that I didn't connect the mouse port yet. On the Amiga 1200 rev 1D.4 the mouse port is
     not placed on the motherboard but is connected through a flat cable. I have chosen to build an automatic
     joystick switch to place here instead of the original port. The reason for this is that it is too much of
     a hassle to get behind the computer in order to change between the mouse and a joystick.
    </text>
    <text>
     The circuit is screwed to the case through the mouse port. The second port will end up further down in the
     case since there is no prepared hole for a 9-pin Dsub up here. I'll get back to this second port later.
     To protect the card from shortages I've added a rubber mat beneath it.
    </text>
    <image align="center" box="true" width="300" height="331" src="amiga/a1200-musjoy-inst.jpg" alt="Now we can connect the mouse as well :)." />
   </column>
 </language>
  <language lang="SE">
   <subtopic date="2005-07-02">Mus eller joystick? Varför inte båda två?!</subtopic>
   <column>
    <text></text>
    <imagegroup text="Två portar som aktiveras av respektive fire-knapp (eller vänster musknapp). Underst i bilden är undersidan av
     kortet med gummimattan.">
     <image width="300" height="226" src="amiga/a1200-musjoy.jpg" alt="Automatisk joystickomkopplare" />
     <image width="300" height="190" src="amiga/a1200-musjoy-under.jpg" alt="Undersidan" />
    </imagegroup>
   <columnbreak />
    <text>
     Den observanta läsaren har noterat att jag fortfarande inte satt in musporten. På 1200:an rev 1D.4 sitter den inte
     fast på moderkortet utan hänger bredvid i en liten flatkabel. Jag har valt att bygga
     en automatisk joystick-omkopplare till denna port och originalporten är ett minne blott. Anledningen till detta är att det
     är så krångligt att komma åt kontakterna på baksidan av tower-lådan när man ska byta mellan mus och joystick.
    </text>
    <text>
     Kortet sitter fastskruvat i lådan genom musporten. Den andra porten kommer att hamna en bit ner i lådan eftersom
     det inte finns något färdigt hål för porten här uppe. Vi återkommer till den lite
     senare. För att skydda kortet från kortslutningar mot lådan har jag satt en gummimatta på undersidan.
    </text>
    <image align="center" box="true" width="300" height="331" src="amiga/a1200-musjoy-inst.jpg" alt="Då kan vi koppla in en mus också då :)." />
   </column>
  </language>
 </section>

 <text>
  <image width="460" height="24" src="kolv.png" alt="/----------------------------------/" />
 </text>

 <section>
  <language lang="EN">
   <subtopic date="2005-07-03">IDE port extension</subtopic>
   <column>
    <text></text>
    <image box="true" width="300" height="183" src="amiga/a1200-eide99.jpg" alt="EIDE'99 is a buffered IDE interface." />
   <columnbreak />
    <text>
     You won't get far with a single IDE port. Fortunately the built-in IDE port on the Amiga is already prepared
     to handle up to four devices, the only thing needed is a suitable cable. I used to have a cable that
     I made out of the original IDE cable from the A1200 and two standard IDE cables. I basically just soldered the
     wires together and had protective insulation tape to keep the wires apart. This worked quite good but it didn't
     look very nice, so in the end I bought an EIDE'99 which has the bonus of being a buffered interface.
    </text>
    <text>
     On the EIDE'99 there are two connectors for standard IDE cables which I intend to connect. I will do that later
     though since I have a few more things to put in the box and the IDE cables are one of those things that tend to
     consume a lot of space.
    </text>
   </column>
  </language>
  <language lang="SE">
   <subtopic date="2005-07-03">IDE-portsförökning</subtopic>
   <column>
    <text></text>
    <image box="true" width="300" height="183" src="amiga/a1200-eide99.jpg" alt="EIDE'99 är ett buffrat IDE-interface." />
   <columnbreak />
    <text>
     Endast en IDE-port kommer man inte långt med. Lyckligtvis är Amigans IDE-port förberedd på att hantera fyra enheter
     så allt som behövs är en lämplig kabel. Jag hade länge en hemmalödd kabel som jag byggt genom att löda ihop två
     standardkablar med halva originalkabeln från 1200:an. Denna kabel var dock ett riktigt härke och eftersom jag ville
     ha ett buffrat interface köpte jag en EIDE'99.
    </text>
    <text>
     På interfacet finns kontakter för att ansluta två stycken vanliga standardkablar, vilket är vad jag tänker
     göra. Flatkablarna får dock vänta en liten stund eftersom de tar så mycket plats i lådan - det är mer som ska i.
    </text>
   </column>
  </language>
 </section>

 <text>
  <image width="460" height="24" src="kolv.png" alt="/----------------------------------/" />
 </text>

 <section>
  <language lang="EN">
   <subtopic date="2005-07-04">Serial port extension</subtopic>
   <column>
    <text></text>
    <image box="true" width="300" height="209" src="amiga/a1200-hypercom.jpg"
        alt="Hypercom 3+. If the weather allows even computer geeks can be outside ;)." />
   <columnbreak />
    <text>
     For a while there was a lack of serial ports in my Amiga. To get away from having to switch cables all the time
     and to improve the transfer rate I bought a Hypercom 3+. This card has two serial ports and a parallel port.
     The Hypercom 3+ attaches to the clock port using a flat cable, also the parallel port is connected using
     a flat cable. The serial port offers two possibilities, either you can use the two ports that are mounted directly
     on the circuit board, or you can attach them using two flat cables. As you figured out by now this has the potential
     of adding a lot of cables.
    </text>
    <text>
     The clock port cable that came with the Hypercom was too short to allow me to place the card in one of the card
     slots in the Eagle case which originally gave me no option but to attach the serial ports using the cables and
     leave the card itself hanging in mid air in the case. This may sound worse than it actually was. The card was
     embedded in flat cables so there was no risk for shortages or any other damage, but it sure didn't look good.
    </text>
   </column>
   <column>
    <text>
     My goal now is to get rid of as many cables as possible to allow some air flow, and I really don't want to have
     the card hanging in the air. The best way to get order here was to make a longer cable to the clock port. The
     cable was slightly more modern than anything I had at home at the time with just 1 mm between the wires, so
     that I had to buy. With the new cable in place I could place the card in one on the slots in the case and get
     rid of the serial port cables.
    </text>
   <columnbreak />
    <image box="true" width="300" height="383" src="amiga/a1200-hypercom-inst.jpg"
        alt="Now I use the two built in serial ports. Higher up in the picture we see the parallel port and the cable
          for the clock port takes of to the right." />
   </column>
  </language>
  <language lang="SE">
   <subtopic date="2005-07-04">Serieportsförökning</subtopic>
   <column>
    <text></text>
    <image box="true" width="300" height="209" src="amiga/a1200-hypercom.jpg"
        alt="Hypercom 3+. Vem har sagt att datornördar aldrig går ut? Är det vackert väder kan man bygga ute också ;)." />
   <columnbreak />
    <text>
     Serieportar var ett tag en bristvara i min Amiga. För att slippa rycka i sladdar och för att få lite högre
     hastighet på överföringarna köpte jag ett Hypercom 3+. Kortet har två stycken serieportar och en parallellport.
     Hypercom 3+ sätts på klockporten via en kort flatkabel och även parallellporten ansluts via en flatkabel.
     Serieportarna erbjuder två möjligheter, antingen kan man använda de två portar som sitter direkt på kortet,
     eller så kan man ansluta lösa portar via flatkablar. Som ni märker börjar det bli en del flatkablar nu...
    </text>
    <text>
     Kabeln som följde med till klockporten var för kort för att jag skulle kunna sätta kortet i en kortplats i
     lådan. Jag kunde därför inte använda portarna som satt fast i kortet utan var tvungen att ha alla flatkablar på
     plats. Den korta kabeln gjorde att det inte fanns något bra ställe att sätta kortet alls, så resultatet blev att
     kortet hängde fritt i luften inuti lådan. Det låter kanske värre än det var. Kortet låg inbäddat i ett skatbo
     av kablar av olika slag som fyllde hela lådan så någon risk för kortslutning var det inte, men det såg ju inte snyggt ut.
    </text>
   </column>
   <column>
    <text>
     Nu vill jag ju bli av med så mycket kablar som möjligt för att få in lite luft i lådan,
     och ett frihängande kort vill jag egentligen inte ha. Det bästa sättet att få lite mer ordning just nu
     är att göra en längre kabel till klockporten. Sagt och gjort. Flatkabeln har 1 mm delning vilket är tunnare
     än de gamla flatkablar jag har hemma så det fick bli en tur till handlar'n. Med ny kabel kan kortet sitta i en
     av lådans kortplatser och jag slipper kablarna till serieportarna.
    </text>
   <columnbreak />
    <image box="true" width="300" height="383" src="amiga/a1200-hypercom-inst.jpg"
        alt="Nu används de två serieportarna som sitter på kortet. Högre upp i bilden sitter parallellporten och den
          nya kabeln till klockporten drar iväg uppåt till höger." />
   </column>
  </language>
 </section>

 <text>
  <image width="460" height="24" src="kolv.png" alt="/----------------------------------/" />
 </text>

 <section>
  <language lang="EN">
   <subtopic date="2005-07-04">Joining video ports</subtopic>
   <column>
    <text></text>
    <image box="notext" width="250" height="536" src="amiga/a1200-bmon.jpg" alt="BMON - monitor switch" />
   <columnbreak />
    <text>
     As I have both a scandoubler and a graphics card I'm dealing with two video ports, one for applications with CGX
     support, and one for AGA and classic resolutions. I can't fit another monitor on my desk and moving the video cable
     back and forth is not sustainable. A BMon monitor switch solves this problem.
    </text>
    <text>
     The switch joins the two video ports into one. I place the BMon in one of the card slots and connects the cables to
     the graphics card and the scandoubler. Another small cable is connected and brought to the front of the case where
     the button will be to switch between the two screens.
    </text>
    <text>
     In the picture the grey BMon is seen at the bottom. The black cable is connected to the BVision in the upper part
     of the picture. The scandoubler is located next to BMon and is connected with the light blue cable.
    </text>
    <image box="notext" align="center" width="200" height="143" src="amiga/a1200-bmon-kort.jpg" alt="Connection for the switch to change output." />
    <text>
     BMon cones with a manual switch to select video output. I intend to use the turbo button that already exists in the
     case so I remove the switch. The switch was connected to a small circuit board that I place in the top of the tower
     case, since that is where the turbo button is, and connect the turbo button instead.
    </text>
    <text topic="Update 2017-08-06:">
     A major change in the video handling in this computer has been made and the BMon was moved to a different location.
     More about that later.
    </text>
   </column>
  </language>
  <language lang="SE">
   <subtopic date="2005-07-04">Två videoutgångar blir en</subtopic>
   <column>
    <text></text>
    <image box="notext" width="250" height="536" src="amiga/a1200-bmon.jpg" alt="BMON - monitorswitch" />
   <columnbreak />
    <text>
     Med både scandoubler och grafikkort sitter jag med två videoutgångar. En som används av alla
     program som stöder CGX:s skärmlägen och en som används av program som inte känner till/tycker om
     CGX. Två monitorer har jag inte plats för, och att flytta sladden fram och tillbaka är inte hållbart. En
     BMon monitor-omkopplare löser det problemet.
    </text>
    <text>
     Omkopplaren tar hand om de två portarna och gör om dem till en. Jag sätter omkopplaren i en av lådans kortplatser och
     drar upp de två flatkablarna till grafikkortet och scandoublern. Ytterligare en liten kabel ska dras fram till
     fronten lite senare eftersom det ska sitta en knapp där för att växla mellan de två skärmarna.
    </text>
    <text>
     I bilden syns den grå BMon längst ned. Den svarta kabeln upp till grafikkortet syns på den övre delen
     av bilden. Scandoublern sitter intill BMon och kopplas in med den ljusblå kabeln.
    </text>
    <image box="notext" align="center" width="200" height="143" src="amiga/a1200-bmon-kort.jpg" alt="Kretskort för BMons manuella switch" />
    <text>
     BMon har en manuell brytare för att växla mellan de två grafikingångarna. Jag tänker använda
     turboknappen som redan finns i lådan till BMon så den medföljande brytaren tar jag bort. Kretskortet som den
     sitter på behåller jag och sätter fast högst upp i lådan (eftersom det är där
     turboknappen sitter).
    </text>
    <text topic="Uppdatering 2017-08-06:">
     En omfattande förändring av hur videosignalerna hanteras i datorn har gjorts och BMon har därför flyttat på sig.
     Mer om det senare.
    </text>
   </column>
  </language>
 </section>

 <text>
  <image width="460" height="24" src="kolv.png" alt="/----------------------------------/" />
 </text>

 <section>
  <language lang="EN">
   <subtopic date="2005-08-12">Network</subtopic>
   <column>
    <text>
     In the PCMCIA port I'll install a network card. It is a 10 Mbit card branded Prime. Since we are down at the
     bottom of the tower here a 90 degree angel is required for the PCMCIA port to make the card fit into the Amiga.
    </text>
    <text>
     The adapter that came with the card has connectors for TP and coaxial. I want both of these accessible
     to connect to whatever network is available. The connectors should obviously be placed on the back of the computer
     and the best place would be in one of the card slots. The connectors in the adapter however are not suitable for
     card slot installation so I'll go with a slightly ugly hack here. I take an old network card that already have the required
     connectors neatly placed and ready to install in the card slot. Since I'm only interested in the connectors I'll
     cut the network card directly after them, giving me a small circuit board attached to the metal plate. Now I
     attach the wires from a TP cable and a coax cable directly to the connectors. The other end of both cables has
     the proper connectors in place so I can simply connect them to the adapter.
    </text>
   <columnbreak />
    <text></text>
    <imagegroup align="center" text="The network card installed using a 90 degree PCMCIA angel. The adapter is attached
                     to the bottom of the card using a cable tie.">
     <image width="250" height="164" src="amiga/a1200-network.jpg" alt="Network card" /><image
         width="196" height="164" src="amiga/a1200-network-stuff.jpg" alt="All the stuff" />
     <image width="446" height="210" src="amiga/a1200-network-inst.jpg" alt="Network card installed" />
    </imagegroup>
   </column>
  </language>
  <language lang="SE">
   <subtopic date="2005-08-12">Nätverk</subtopic>
   <column>
    <text>
     I PCMCIA-porten ska det sitta ett nätverkskort. Det är ett 10Mbit-kort av märket Prime. Eftersom vi är längst ner
     i lådan nu så krävs en 90-graders PCMCIA-vinkel för att kortet ska få plats.
    </text>
    <text>
     Den medföljande adaptern har anslutningar för TP och koax. Jag vill ha båda dessa kontakter på lådans
     baksida, men jag vill inte ha adaptern hängande utanför lådan. Kontakterna i adaptern är inte direkt lätta
     att flytta till en kontaktplåt, så jag får göra en ful-lösning. Jag tar ett gammalt
     nätverkskort som redan har de två kontakterna jag vill ha prydligt fastsatta i en kontaktplåt. Eftersom jag endast
     är intresserad av plåten och kontakterna sågar jag av nätverkskortet bakom kontakterna. Nu kan jag löda
     fast sladdar med TP-kontakt och BNC-kontakt i ändarna som jag kan sätta i den befintliga adaptern.
    </text>
   <columnbreak />
    <text></text>
    <imagegroup align="center" text="Nätverkskortet sitter med en vinkel i PCMCIA-porten. Adaptern sitter fast under kortet med hjälp
                     av ett ett buntband.">
     <image width="250" height="164" src="amiga/a1200-network.jpg" alt="Nätverkskortet" /><image
         width="196" height="164" src="amiga/a1200-network-stuff.jpg" alt="Nätverkskortet med extra lulllull" />
     <image width="446" height="210" src="amiga/a1200-network-inst.jpg" alt="Nätverkskortet på plats" />
    </imagegroup>
   </column>
  </language>
 </section>

 <text>
  <image width="460" height="24" src="kolv.png" alt="/----------------------------------/" />
 </text>

 <section>
  <language lang="EN">
   <subtopic date="2005-08-12">More expansions and built in equipment - The parallel port</subtopic>
   <column>
    <text></text>
    <image box="notext" width="175" height="120" src="amiga/a1200-parswitch.jpg" alt="Parallel port switch" />
   <columnbreak />
    <text>
     The lack of parallel ports is a common problem in the Amiga community. There is a lot of extra equipment that
     is connected to this port. Already in the early days I bought a parallel port switch with four ports. It is
     now time to take care of that switch and the stuff that should be connected to it. Originally the switch was
     housed in a gray metal box that was screaming "computer part from the early 80's". I have archived that box
     and moved the switch to one of the 5.25&quot; slots. The cover is now also where a lot of the switches and
     buttons for other small hacks are located.
    </text>
   <columnbreak />
   <text></text>
    <image box="notext" width="180" height="195" src="amiga/a1200-parswitch-525.jpg" alt="Parallel port switch" />
   </column>
   <text> </text>
   <column>
    <image box="notext" width="130" height="114" src="amiga/a1200-joy34.jpg" alt="Joystick adapter" />
   <columnbreak />
    <text>
     With a few internal parallel ports we can start installing some equipment that would normally be found outside
     of the computer. The first one is a small adapter to connect two more joysticks to the Amiga. This is used in
     many four player games. I made the adapter long ago so now I just need to place it in one of the ports on the
     switch and smile. On the back of the tower case there are two pre-made holes where the two joystick ports can
     be placed. The Eagle tower case is very good in this respect.
    </text>
   </column>
   <text>
    The next thing to place in a parallel port is a sampler. The sampler is a MasterSound, and I remove the case
    to make it fit better. I place the audio in connector on the front next to the parallel port switch. To
    protect the sampler from shortage I wrap it in a heat-shrink tube.
   </text>
   <column>
    <image box="notext" align="center" width="370" height="120" src="amiga/a1200-mastersound.jpg" alt="Sampler" />
    <columnbreak />
    <image box="true" align="right" width="120" height="115" src="amiga/a1200-pic-extern.jpg" alt="The old PIC programmer was built into a connector cover." />
   </column>
   <text> </text>
   <column>
    <text>
     Parallel port three is used for a PIC programmer that I've made. It used to be placed on the rear of the
     computer, and since it needs 12V that isn't available in the parallel port I have had an extra wire to get
     that from the external disk drive connector. Not only did this look awful, it also meant a lot of hasstle
     when setaing and removing the PIC circuit in the programmer behind the tower case. I use a drill and a file
     to get a rectangular hole in the cover where I can put the socket for the programmer. Since the socket will
     be exposed to some jerking and pressure when using it I add some heat glue to attach it.
    </text>
   <columnbreak />
    <image box="true" width="250" height="115" src="amiga/a1200-pic.jpg" alt="The PIC programmer gets a new power cable which
        I connect directly to the power supply. This makes it possible to clean out some of the components." />
   </column>
   <text> </text>
   <column>
    <image box="true" width="300" height="365" src="amiga/a1200-parswitch-inst.jpg" alt="A parallel port ready for installation." />
   <columnbreak />
    <text>
     I use a cable to install the last parallel port in the rear of the tower case, where the original Amiga
     parallel port used to be. At the same time I connect the now internal parallel port on the Amiga motherboard
     to the input of the switch. I wrap the connectors in heat-shrink tubes.
    </text>
    <image box="true" align="center" width="221" height="240" src="amiga/a1200-parallell.jpg"
        alt="The internal parallel port is wrapped in a blue heat-shrink tube. The new external port (the red one)
          is seated in the hole that was left." />
   </column>
  </language>
  <language lang="SE">
   <subtopic date="2005-08-12">Mer expansioner och inbyggd kringutrustning - Parallellporten</subtopic>
   <column>
    <text></text>
    <image box="notext" width="175" height="120" src="amiga/a1200-parswitch.jpg" alt="Parallellportsswitch" />
    <columnbreak />
    <text>
     Parallellportsbrist är nog ingen ovanlighet i Amigavärlden, det är ganska mycket kringutrustning som
     ska trängas i den porten. Jag köpte för länge sedan en parallellportsväxlare med fyra portar,
     den och det som ska sitta i den ska vi ta oss an nu. Från början satt växlaren i en grå
     plåtlåda och skrek 80-tal. Lådan har jag arkiverat och växlaren har jag satt fast i en
     täckplatta till en av 5,25&quot;-platserna. Täckplattan har även blivit den plats där
     många av de andra småhacken fått sina brytare och knappar placerade.
    </text>
   <columnbreak />
   <text></text>
    <image box="notext" width="180" height="195" src="amiga/a1200-parswitch-525.jpg" alt="Parallellportsswitch" />
   </column>
   <text> </text>
   <column>
    <image box="notext" width="130" height="114" src="amiga/a1200-joy34.jpg" alt="Joystickadapter" />
   <columnbreak />
    <text>
     Med lite interna parallellportar kan vi nu börja sätta in lite kringutrustning som normalt hittas utanför
     lådan. Det första är en liten adapter för att få tillgång till joystickport 3 och 4. Jag sätter
     adaptern i en av portarna och ser nöjd ut. De två joystickportarna drar jag bak till ett par förstansade
     hål som lådan smidigt nog var utrustad med.
    </text>
   </column>
   <text>
    Nästa sak att sätta i en intern parallellport är en sampler. Detta är en MasterSound som jag har tagit bort
    kåpan från. Ljudingången sätter jag i täckplattan bredvid parallellportsomkopplaren. För att
    skydda samplern mot kortslutningar sätter jag lite krympplast på den.
   </text>
   <column>
    <image box="notext" align="center" width="370" height="120" src="amiga/a1200-mastersound.jpg" alt="Sampler" />
    <columnbreak />
    <image box="true" align="right" width="120" height="115" src="amiga/a1200-pic-extern.jpg"
       alt="Den gamla PIC-programmeraren var inbyggd i en kontaktkåpa." />
   </column>
   <text> </text>
   <column>
    <text>
     Parallellport nummer tre går till en PIC-programmerare som jag skruvat ihop. Denna har tidigare suttit externt
     på lådans baksida. Eftersom den behöver 12V som inte finns i parallellporten har det inneburit extra krångel för
     att ta den tråden från diskettstationskontakten, för att inte tala om hur bökigt det är att
     sätta i PIC-kretsen när programmeraren sitter på baksidan av lådan. Jag borrar/filar upp ett litet
     hål för sockeln i täckplattan. Sockeln kommer att utsättas för en del tryck och ryck när
     kretsar ska i och ur, därför är det viktigt att den sitter fast ordentligt. Värmelim ordnar den saken.
    </text>
   <columnbreak />
    <image box="true" width="250" height="115" src="amiga/a1200-pic.jpg" alt="PIC-programmeraren får en ny strömkabel som jag
        ansluter direkt till nätaggregatet. Detta gör att en del komponenter kan rationaliseras bort." />
   </column>
   <text> </text>
   <column>
    <image box="true" width="300" height="365" src="amiga/a1200-parswitch-inst.jpg" alt="En parallellport färdig för installation." />
   <columnbreak />
    <text>
     Den sista parallellporten drar jag ner till det hål i lådans baksida där parallellporten på
     moderkortet tidigare suttit. På samma gång ansluter jag den numera frihängande parallellporten på
     moderkortet till parallellportsväxlarens ingång. För att skydda från kortslutningar
     slår jag in de frihängande kontakterna i krympplast.
    </text>
    <image box="true" align="center" width="221" height="240" src="amiga/a1200-parallell.jpg"
        alt="Den frihängande parallellporten som sitter på moderkortet är inslagen i blå krympplast. Den nya
          externa parallellporten (den röda) sitter fastskruvad i hålet som blev över." />
   </column>
  </language>
 </section>

 <text>
  <image width="460" height="24" src="kolv.png" alt="/----------------------------------/" />
 </text>

 <section>
  <language lang="EN">
   <subtopic date="2005-07-11">The front</subtopic>
   <column>
    <text></text>
    <image box="true" width="228" height="300" src="amiga/a1200-front.jpg"
        alt="On the left we see the old front. On the right we see the result." />
    <columnbreak />
    <text>
     The front of the Eagle tower case is of the old beige kind. In the past I did a desperate attempt
     to pimp the front by putting some color on the buttons and add a sticker. The sticker is the only
     hint on this case that there is an Amiga inside. I don't have the time, and I don't want to turn
     the front of this case into a flashing spacecraft, but maybe some red paint can do some good here.
    </text>
    <text>
     There are a few wires that needs to get from the front to different parts of the computer. There
     are the LEDs on the front, and all the buttons for different extensions and hacks that we have
     covered so far. To avoid all the wires hanging through the case I put a conduit from the front to
     the back of the case.
    </text>
    <image box="true" width="649" height="278" src="amiga/a1200-kanal.jpg"
        alt="The conduit is placed in a beam in the case. This way it won't consume any additional space.
          The wires are lead through a (new) hole in the side to get them out of the way for hard drives
          and other stuff that will be added later." />
   </column>
   <text></text>
   <column>
    <image box="notext" width="244" height="200" src="amiga/a1200-ledcable.jpg" alt="The wiring for the LEDs." />
    <columnbreak />
    <text>
     One of the original LEDs in the tower case has been replaced by a double LED. I connect this one to the
     turbo button so that it shines green or red depending on the button's status. There are two more builtin
     LEDs on the front, I connect these to hard drive activity and power on the motherboard. The three LEDs
     that are installed in an Amiga 1200 has builtin resistors. The LEDs that came with the tower case did not.
     For this reason I have added resistors on the wires to the LEDs. The original LED for hard drive activity
     burned before I realized that resistors are fun, so I have replaced it with a LED with a builtin resistor
     (which is why the red wire don't need an external resistor).
    </text>
   </column>
  </language>
  <language lang="SE">
   <subtopic date="2005-07-11">Fronten</subtopic>
   <column>
    <text></text>
    <image box="true" width="228" height="300" src="amiga/a1200-front.jpg"
        alt="Till vänster ser vi den gamla fronten. Till höger är resultatet." />
   <columnbreak />
    <text>
     Lådans front är av det gamla beiga slaget. Jag har tidigare gjort ett desperat försök att piffa upp den
     genom att måla lite på knapparna i överkanten. Ett klistermärke är det enda som varslar om att det finns
     en Amiga i lådan. Jag har varken tid eller lust att göra om fronten till något blinkande rymdskepp,
     men lite rödfärg kanske kan göra lite nytta här.
    </text>
    <text>
     Det är en del sladdar som ska dras från fronten till olika delar i datorn. Dels de till lysdioderna och de knappar
     som fanns där från början (turbo och reset) men även sladdarna till de extra knappar som jag redan pratat
     om (mono-/stereo-omkopplare, nivå 7-avbrott, paus o.s.v.). För att slippa alla lösa sladdar i lådan sätter
     jag en kabelkanal från fronten till lådans baksida där sladdarna kan ta sig ner till moderkort och andra kontakter.
    </text>
    <image box="true" width="649" height="278" src="amiga/a1200-kanal.jpg"
        alt="Kabelkanalen placeras i ett stag som redan gick från fronten till bakstycket på lådan. Sladdarna drar jag
          ut genom ett hål i sidan så att de inte är i vägen för hårddiskar och annat längre fram." />
   </column>
   <text></text>
   <column>
    <image box="notext" width="244" height="200" src="amiga/a1200-ledcable.jpg" alt="Sladden till lysdioderna" />
   <columnbreak />
    <text>
     En av lysdioderna som följde med lådan har jag bytt ut mot en dubbel lysdiod. Denna kopplar jag till lådans
     turboknapp så att den lyser grönt eller rött beroende på vilket läge knappen står i. Det finns två
     inbyggda lysdioder kvar på fronten, dessa kopplar jag till hårddisksaktivitet och strömindikator på
     moderkortet. De tre lysdioder som sitter på en Amiga 1200:a för floppy, hårddisk och ström har inbyggda
     förkopplingsmotstånd. Lysdioderna som följde med lådan saknade motstånd och jag har därför satt ett par
     sådana på sladdarna för ström och floppy. Lysdioden för hårddisken har redan brunnit upp (innan jag insåg
     att förkopplingsmotstånd var en kul grej) och är utbytt mot en med inbyggt motstånd.
    </text>
   </column>
  </language>
 </section>

 <text>
  <image width="460" height="24" src="kolv.png" alt="/----------------------------------/" />
 </text>

 <section>
  <language lang="EN">
   <subtopic date="2005-08-17">Things on the front</subtopic>
   <column>
    <text>
     As the front has been put in place it is time to add the accessories that will be seen from the
     outside. At the top we have the LEDs that we already connected. There is also the good old 3x7
     segment display that used to show the processor speed on old PCs. Since it is connected to the
     turbo button I find it suitable to have it reflect what happens when one presses the turbo button.
     In the image to the right both cases are shown. (Remember that we connected the turbo button to
     the BMon.)
    </text>
   <columnbreak />
    <text></text>
    <image box="notext" width="244" height="77" src="amiga/a1200-frontstuff0.jpg" alt="LEDs etc." />
    <image box="notext" width="244" height="55" src="amiga/a1200-frontcgx.jpg" alt="CGX/AGA" />
   </column>
   <text> </text>
   <column>
    <text>
     In the first visible 5.25&quot; slot (the actual first one is behind the LEDs) I'll place a CD-RW
     manufactured by Sony. I connect the audio connector on the back of the CD to a small mixer that
     mixes the audio from the Amiga with the CD sound. We've already seen the mixer, it's built in to
     the new audio ports that I never removed from the case at the start of this story.
    </text>
   <columnbreak />
    <text></text>
    <image box="notext" width="244" height="54" src="amiga/a1200-frontstuff1.jpg" alt="CDRW" />
   </column>
   <text> </text>
   <column>
    <text>
     Next we have a floppy disk drive. This is df1: and used to be an external Datic from which I have
     removed the case. It's installed in the new internal disk drive connector on the motherboard.
     The switch to the right of the drive is connected to the micro switch inside the drive and is
     used to enable and disable the write protection of the disk. This switch can help avoiding writing
     to or formatting disks by mistake but most often it is used to enable writing on disks that has
     been permanently write disabled without having to resort to using tape to cover the hole in the disk.
    </text>
    <text>
     The red button is used to signal disk change to the Amiga which has to be done for it to notice
     that the write protection has changed. To the left of the drive is the drive's on/off button.
    </text>
   <columnbreak />
    <text></text>
    <image box="notext" width="244" height="55" src="amiga/a1200-frontstuff2.jpg" alt="df1:" />
   </column>
   <text> </text>
   <column>
    <text>
     Further down I place the parallel port switch with all the stuff connected to it. Here we can also
     see the buttons for level 7 interrupt and mono/stereo sound.
    </text>
   <columnbreak />
    <image box="notext" width="244" height="65" src="amiga/a1200-frontstuff5.jpg" alt="Buttons and knobs" />
   </column>
   <text> </text>
   <column>
    <text>
     df0: This is the internal disk drive, originally from the Amiga. The cover piece came with the tower case.
     Behind the transparent plastic I have attached a LED that is connected to floppy activity on
     the motherboard.
    </text>
   <columnbreak />
    <text></text>
    <image box="notext" width="244" height="44" src="amiga/a1200-frontstuff6.jpg" alt="df0:" />
   </column>
   <text> </text>
   <column>
    <text topic="Update 2018-01-02:">
     Technology advances every day, at the same time as the floppy disks get more difficult to read. To save
     as much information as possible form the floppies, I transfer them to ADF files and replace df0 with a Gotek floppy
     drive emulator which reads the ADF files from a USB memory. df1, of course, remains so that I can read regular
     disks too.
    </text>
    <column>
     <text></text>
     <image box="notext" width="244" height="196" src="amiga/a1200-front_oled.jpg" alt="OLED" />
    <columnbreak />
     <text topic="Update 2018-07-18:">
      The Gotek display only hosts three digits. This limits the amout of information that can be
      displayed. Luckily the drivers do have support for a 128x32 OLED display and replacing the
      display is relatively painless. Some plastic in the Gotek case had to be removed since the
      new display is larger than the old one. I use heat glue to attach the new display.
     </text>
    </column>
   <columnbreak />
    <text></text>
    <image box="notext" width="244" height="34" src="amiga/a1200-front_gotek.jpg" alt="df0:" />
   </column>
   <text> </text>
   <column>
    <text>
     Behind this part of the front I install two hard dirves. No, they are not visible from the outside but I'll install
     them now anyway. There is one Conner 600 MB and one Fujitsu 3 GB. I have for some time planned to get a
     new and bigger and most importantly quieter hard drive, but since I have a separate file server at home
     I haven't been able to fill the hard drives I have now. AmigaOS 3.9 doesn't require a lot of space...
    </text>
   <columnbreak />
    <text></text>
    <image box="notext" width="244" height="71" src="amiga/a1200-frontstuff78.jpg" alt="A pice of the front" />
    <image box="notext" width="244" height="162" src="amiga/a1200-hdd.jpg" alt="Hard drives" />
   </column>
   <column>
    <column>
     <text></text>
     <image box="notext" width="244" height="201" src="amiga/a1200-sd0.jpg" alt="SD card reader with extras." />
    <columnbreak />
     <text topic="Update 2015-02-24:">
      Filling a hard drive is just a matter of time, and a question of how many floppys one want to have
      next to the computer. The hard drives are now 98% full and it was time to do something. Just
      replacing them with a larger hard disk is boring and not very future proof since IDE disks are
      not available through normal stores any longer. Instead I buy an IDE adapter for SD cards. The
      adapter has an adapter to enable installation on the larger (3.5&quot;) type of IDE connector,
      and in the adapter I place an adapter to install a smaller SD card. The SD card capacity is 8 GB.
     </text>
    </column>
    <text>
     Using some screws, plates, and a rubber mat to protect from shortages I install the SD card reader
     on the side of the hard drive frame.
    </text>
    <text>
     I remove the Conner disk that sounds like a jet engine and use the SD card as the boot drive. The
     first thing I do in the startup-sequence is to cut the power to the Fujitsu drive that now acts as
     a backup. Booting from the SD card is faster than using a harddrive and obviously completely quiet.
    </text>
   <columnbreak />
    <image box="notext" width="244" height="384" src="amiga/a1200-sd1.jpg" alt="SD card reader installed" />
   </column>
   <column>
    <text topic="Update 2018-07-25:">
     The cables that consumed the most space inside the case was the old ribbon cables for the harddrives and the CD.
     I've finally gotten around to replace these with round ribbon cables.
    </text>
   <columnbreak />
    <text></text>
    <image box="notext" width="300" height="225" src="amiga/a1200-flatkabel.jpg" alt="Ribbon cable" />
   </column>
  </language>
  <language lang="SE">
   <subtopic date="2005-08-17">Frontens tillbehör</subtopic>
   <column>
    <text>
     Med fronten på plats är det dags att sätta in de expansioner och tillbehör som syns utåt på
     framsidan. Högst upp sitter lysdioderna som vi redan kopplat in. Här finns även den sedvanliga
     3x7-segmentsdisplayen. Eftersom den är kopplad till turboknappen så är det väl lämpligt att den
     får återspegla vad som händer när man trycker på den knappen. I bilden till höger kan man
     även se den tvåfärgade lysdiodens båda lägen. (Kom ihåg att vi kopplade turboknappen till BMon.)
    </text>
   <columnbreak />
    <text></text>
    <image box="notext" width="244" height="77" src="amiga/a1200-frontstuff0.jpg" alt="Lysdioder osv." />
    <image box="notext" width="244" height="55" src="amiga/a1200-frontcgx.jpg" alt="CGX/AGA" />
   </column>
   <text> </text>
   <column>
    <text>
     I den första synliga 5,25&quot;-platsen (den översta är bakom lysdioderna ovan) sätter jag en CD-RW
     från Sony. Ljudutgången på baksidan av CD:n går till en liten mixer som kopplar ihop Amigans ljud
     med ljudet från CD-spelaren. Mixern har vi redan sett, den sitter inbyggd i de nya ljudutgångarna som
     redan sitter i lådan.
    </text>
   <columnbreak />
    <text></text>
    <image box="notext" width="244" height="54" src="amiga/a1200-frontstuff1.jpg" alt="CDRW" />
   </column>
   <text></text>
   <column>
    <text>
     Därefter kommer en floppy. Detta är df1: och var från början en extern Datic som jag har tagit bort
     kåpan från. Den är inkopplad i den numera interna extradrive-kontakten på moderkortet. Brytaren till
     höger är kopplad till mikrobrytaren i diskettstationen och används för att stänga av och slå på
     skrivskyddet på disketter. Denna knapp kan förhindra att man råkar skriva till eller formatera fel
     disk men framför allt är den användbar när man vill återanvända disketter som gjorts permanent
     skrivskyddade och man är för lat för att hitta en tejpbit.
    </text>
    <text>
     Den röda knappen signalerar diskbyte till datorn, vilket måste göras för att Amigan ska märka att
     skrivskyddet ändrats. Till vänster om diskettstationen sitter en liten av/på-knapp.
    </text>
   <columnbreak />
    <text></text>
    <image box="notext" width="244" height="55" src="amiga/a1200-frontstuff2.jpg" alt="df1:" />
   </column>
   <text> </text>
   <column>
    <text>
     Lite längre ner sätter jag parallellportsväxeln med tillbehör. Här syns även knapparna som
     tidigare nämnts för level 7 interrupt och mono-/stereoljud.
    </text>
   <columnbreak />
    <image box="notext" width="244" height="65" src="amiga/a1200-frontstuff5.jpg" alt="Knappar och vred" />
   </column>
   <text> </text>
   <column>
    <text>
     df0: Detta är den interna diskettstationen från 1200:an. Plastfronten följde med tower-lådan.
     Här har jag limmat fast lysdioden för floppyn som kopplas till moderkortet.
    </text>
   <columnbreak />
    <text></text>
    <image box="notext" width="244" height="44" src="amiga/a1200-frontstuff6.jpg" alt="df0:" />
   </column>
   <text> </text>
   <column>
    <text topic="Uppdatering 2018-01-02:">
     Samtidigt som tekniken går framåt så blir disketterna allt svårare att läsa för var dag som går.
     För att rädda så mycket som möjligt av disketternas innehåll för jag över dem till ADF-filer och
     ersätter df0 med en floppy-emulator från Gotek som läser ADF-filerna från ett USB-minne. df1 finns
     naturligtvis kvar så att jag kan läsa vanliga disketter också.
    </text>
    <column>
     <text></text>
     <image box="notext" width="244" height="196" src="amiga/a1200-front_oled.jpg" alt="OLED" />
     <columnbreak />
     <text topic="Uppdatering 2018-07-18:">
      Goteks display har endast plats för tre siffror och kan därför inte visa så mycket information.
      Mjukvaran har lyckligtvis även stöd för en 128x32 OLED-display och det är relativt smärtfritt att
      byta. Lite av plasten i skalet fick klippas bort då den nya displayen är lite större än den gamla.
      Eftersom det inte finns några fästen för den nya displayen så fäster jag den med värmelim.
     </text>
    </column>
   <columnbreak />
    <text></text>
    <image box="notext" width="244" height="34" src="amiga/a1200-front_gotek.jpg" alt="df0:" />
   </column>
   <text> </text>
   <column>
    <text>
     Här innanför sitter två hårddiskar. Nej, de syns inte på framsidan men jag sätter in dem nu i
     alla fall. Det är en Conner 600MB och en Fujitsu 3GB. Jag har länge planerat att köpa en ny större
     och tystare hårddisk, men eftersom jag har en separat filserver här hemma så har jag aldrig lyckats
     fylla de hårddiskar som sitter i nu. AmigaOS 3.9 är inte så platskrävande...
    </text>
   <columnbreak />
    <text></text>
    <image box="notext" width="244" height="71" src="amiga/a1200-frontstuff78.jpg" alt="En bit av fronten" />
    <image box="notext" width="244" height="162" src="amiga/a1200-hdd.jpg" alt="Hårddiskar" />
   </column>
   <column>
    <column>
     <text></text>
     <image box="notext" width="244" height="201" src="amiga/a1200-sd0.jpg" alt="SD-kortläsare med tillbehör" />
    <columnbreak />
     <text topic="Uppdatering 2015-02-24:">
      Det där med att fylla hårddiskar är ju bara en tidsfråga, och en fråga om hur många disketter man
      vill ha runt datorn. Hårddiskarna är nu 98% fulla och det blev dags att göra något åt detta. Att
      bara sätta i en större hårddisk var för tråkigt och dessutom inte så framtidssäkert eftersom det idag
      inte går att köpa IDE-hårddiskar längre. Istället köpte jag en IDE-adapter för SD-kort. Adaptern
      har en adapter för att sättas på den större varianten av IDE-kontakt och i adaptern sätter jag
      en adapter för att få i ett litet SD-kort. SD-kortet är på 8 GB.
     </text>
    </column>
    <text>
     Med lite skruv, brickor och en gummiplatta bakom som skydd mot kortslutning sätter jag SD-kortläsaren
     på sidan av hårddiskramen.
    </text>
    <text>
     Jag kastar ut Conner-hårddisken som låter som ett tröskverk och sätter SD-kortet som boot-disk. Det
     första jag gör i startup-sequence är att slå av Fujitsu-disken som nu får fungera som backup-disk.
     Att starta från SD-kortet är snabbare än att använda hårddisken och naturligtvis helt ljudlöst.
    </text>
   <columnbreak />
    <image box="notext" width="244" height="384" src="amiga/a1200-sd1.jpg" alt="SD-kortläsare installerad" />
   </column>
   <column>
    <text topic="Update 2018-07-25:">
     De sladdar som tog mest plats i lådan var de gamla flatkablarna till hårddiskar och CD. Jag byter därför ut dem mot
     rundmatade flatkablar.
    </text>
   <columnbreak />
    <text></text>
    <image box="notext" width="300" height="225" src="amiga/a1200-flatkabel.jpg" alt="Flatkabel" />
   </column>
  </language>
 </section>

 <text>
  <image width="460" height="24" src="kolv.png" alt="/----------------------------------/" />
 </text>

 <section>
  <language lang="EN">
   <subtopic date="2005-06-13">Power supply</subtopic>
   <column>
    <image box="notext" width="250" height="359" src="amiga/a1200-psu.jpg" alt="A PSU" />
   <columnbreak />
    <text>
     The power supply unit (PSU) has also been exposed to some modifications (of course). There were
     too few power connectors in there to cover all the additional hardware I have installed, and I
     needed a custom cable to the motherboard. (I got some extra wires and connectors from a different
     PSU.)
    </text>
    <text>
     The power connector to the motherboard requires other voltages than +5V and +12V that is found in
     the red and yellow wires from a normal PSU. Luckily so does a PC motherboard, so the required
     -12V was available in the PSU.
    </text>
    <text>
     The power button is located on the front of the computer. To make it possible to hide the cable
     between the button and the PSU I make it longer that it originally was.
    </text>
   </column>
  </language>
  <language lang="SE">
   <subtopic date="2005-06-13">Strömförsörjning</subtopic>
   <column>
    <image box="notext" width="250" height="359" src="amiga/a1200-psu.jpg" alt="Ett nätagg" />
   <columnbreak />
    <text>
     Nätaggregatet (fortsättningsvis kallat PSU) har naturligtvis fått smaka på lödkolven det med.
     Det var för få strömkontakter från början för att räcka till de saker i datorn som vill ha ström
     och så var jag ju tvungen att ha en speciell sladd till moderkortet. (Extra sladdar och kontakter
     plockade jag från en annan PSU.)
    </text>
    <text>
     Strömkontakten till moderkortet kräver fler spänningar än +5V och +12V som finns i de röda
     och gula sladdarna som kommer från en sådan här PSU, men det gör lyckligtvis ett normalt
     PC-moderkort också så även -12V fanns att hitta på kretskortet innuti PSUn.
    </text>
    <text>
     För att inte sladden till strömbrytaren, som sitter på framsidan av lådan, ska behöva hänga i luften
     rakt igenom lådan så förlänger jag den.
    </text>
    <!-- Alla dessa
     strömsladdar var en av de stora anledningarna till att lådan
     såg ut som ett skatbo från början. Totalt fanns det ##
     strömkontakter i lådan och nästan alla hade sina egna sladdar
     upp till nätagget. För att åtgärda detta problem plockar jag
     bort de parallella strömsladdarna och tillverkar en lång
     seriell strömkabel som kan ge ström till de flesta enheterna.
     -->
   </column>
  </language>
 </section>

 <text>
  <image width="460" height="24" src="kolv.png" alt="/----------------------------------/" />
 </text>

 <section>
  <language lang="EN">
   <subtopic date="2017-09-16">Let there be light</subtopic>
   <column>
    <image box="notext" width="103" height="400" src="amiga/a1200-ledlights.jpg" alt="LED lights from IKEA." />
   <columnbreak />
    <text>
     Parts of the tower case is getting pretty full by now, and dark. Outside light can't get all the way in to
     the motherboard, especially not on the darker hours of the day. To fix this I install some work light
     in the case. I found these LED lights on IKEA and they suit me well since they give plenty of light without
     emitting any noticeable heat. In the box I get three LED sticks with wires and a power adapter.
    </text>
    <text>
     The LED lights use 24V so it would be possible to take the power from the existing PSU, but that would
     mean that the lights could only be lit when the computer is turned on. Most often when messing around in
     the computer it helps to have the power off. The power adapter that came with the lights is obviously
     perfect for the job, but I don't have any extra power socket inside the computer. As I need real current
     (240V) I will need to get it from within the PSU. For safety reasons I will not bring out high voltage
     current outside the PSU, so I'll have to place another power converter inside the PSU.
    </text>
    <text style="alert" topic="Warning!">
     If you are like me you may have read the warning at the beginning of this story and thought "that's fine
     I have seen a soldering iron before, what could possibly go wrong?" Most of the time this is a perfectly
     fine attitude, and as long as it doesn't matter if you break something, just do it! BUT, what we are about
     to do now is dangerous for real. If something goes wrong here it won't just break the computer. It could
     kill you! Don't do this unless you are experienced with high voltage installations. Make sure you have
     a working ground breaker and pull the plug to the computer again!
    </text>
   </column>
   <column>
    <text>
     I'll start by cleaning out all the unnecessary plastic from the power adapter. It's not made to be opened
     so I use a saw, as carefully as possible not to damage the content. Finally I can extract the circuit board
     and loosen the LED connector. The connector will be placed in the PSU casing while the circuit board will
     need to be placed somewhere where there is some free space. The only place where there is space enough
     is in mid air, so I build a frame that can hold the card in place and attach it to the side of the PSU.
     I also cut out a hole in the PSU for the connector.
    </text>
    <text>
     The power plug is replaced with a couple of wires that I connect to the incoming power connector. I
     connect the LED connector and screws everything in place. I don't want anything to fall out of place inside
     the PSU. Once everything is in place I close the lid. The only trace of this hack is now the small
     white connector on the outside.
    </text>
    <image box="notext" align="center" width="400" height="171" src="amiga/a1200-ledlight-cut.jpg" alt="LED sticks cut in half." />
    <text>
     It's time for the actual lights. The LED sticks are designed to be installed in a single row with connectors
     in the ends to join the three pieces into one. To spread the light inside the computer I'll need to place the
     lights in a few different places, and as it turns out, even one of the three sticks are too long to fit where
     I want to place them. I cut each of the thin circuit boards with the LEDs in two pieces. The plastic casing
     requires a saw to divide. Then I reuse the wire that came with the lights to connect the pieces two by two.
     A close look at the circuit board shows that the three sticks were actually connected in parallel, so they don't
     need to be all three in a row. That suits me perfect. I make three lines with two circuitboard pieces in each
     that I connect to a terminal strip that is placed in the top of the tower.
    </text>
    <image box="notext" align="center" width="400" height="204" src="amiga/a1200-ledlight-socker.jpg" alt="Terminal strip." />
    <text>
     The LED lights came with clamps that I glue in place in a few selected locations. Then I simply place the LEDs
     in the clamps. The clamps make it very convenient since I can easily remove the LEDs and use them as a hand-held
     flashlight in case I need extra light somewhere. I do try to spread them out though so that it shouldn't come to
     that. One of the lines is placed at the very top of the tower case, the second in placed below the PSU, and the
     third I place with one part on the lower front and the other part below the network adapter.
    </text>
    <text>
     Finally I add a switch between the terminal strip and the power connector and hook it all up. The switch is
     placed at the very top of the case. It's starting to get crowded on the front of this computer...
    </text>
   <columnbreak />
    <imagegroup>
     <image width="315" height="171" src="amiga/a1200-ledlight-power1.jpg" alt="Opened power adapter." />
     <image width="315" height="100" src="amiga/a1200-ledlight-power2.jpg" alt="Adapter parts." />
     <image width="315" height="284" src="amiga/a1200-ledlight-power3.jpg" alt="Saw a hole." />
     <image width="315" height="260" src="amiga/a1200-ledlight-power4.jpg" alt="Power adapter in place." />
     <image width="315" height="152" src="amiga/a1200-ledlight-power5.jpg" alt="The outside." />
    </imagegroup>
   </column>
   <image box="notext" align="center" width="800" height="259" src="amiga/a1200-ledlight-done.jpg" alt="LEDs installed." />
  </language>
  <language lang="SE">
   <subtopic date="2017-09-16">Arbetsbelysning</subtopic>
   <column>
    <image box="notext" width="103" height="400" src="amiga/a1200-ledlights.jpg" alt="Ledbelysning från IKEA." />
   <columnbreak />
    <text>
     Det börjar bli lite fullt och mörkt på sina ställen i lådan. Ljuset kommer inte riktgt in, speciellt inte på
     de lite mörkare delarna av dygnet. För att åtgärda detta sätter jag in lite arbetsbelysning i lådan. LED-listerna
     finns på IKEA och passar mig perfekt eftersom de ger bra ljus utan att alstra någon märkbar värme. I paketet
     kommer tre lister med tillhörande sladd och transformator som sätts i väggen.
    </text>
    <text>
     LED-listserna drivs med 24V så jag skulle kunna ta strömmen från PSU:n men det skulle betyda att lamporna
     bara kan lysa då datorn är på och oftast när man gräver i datorn så funkar det bättre om strömmen är avslagen.
     Den transformator som följer med listerna går naturligtvis utmärkt att använda men jag har ju inget extra
     vägguttag i datorn. Det blir lite pyssel eftersom
     jag måste ha tillgång till riktig ström och i datorn finns den bara inuti PSU:n. Av säkerhetsskäl vill jag
     inte dra ut starkström i datorn så det får bli ytterligare en transformator i samma PSU.
    </text>
    <text style="alert" topic="Varning!">
     Om du är som jag så kanske du läste varningen i början av denna text och tänkte "det är OK jag har sett
     en lödkolv förut, vad kan gå fel?" För det mesta så är det en helt OK attityd och så länge det inte gör
     något om datorn går sönder så är det fritt fram att leka med den. Det vi nu ska göra är dock farligt på
     riktigt. Går det fel här så är det inte bara datorn som går sönder. Att göra fel när det är starkström
     inblandat innebär livsfara! Gör absolut inte detta ingrepp om du inte har arbetat med starkströmsinstallationer
     tidigare. Försäkra dig om att det finns fungerande jordfelsbrytare på den inkommande strömmen och dra
     ur stickkontakten till datorn en gång till!
    </text>
   </column>
   <column>
    <text>
     Jag börjar med att rensa bort allt onödigt från transformatorn. Den är ju inte direkt gjord för att öppnas så
     jag sågar upp plasten mycket försiktigt för att inte skada innehållet. Tillslut kan jag plocka ur kretskortet
     och lossa kontakten där LED-listerna ska anslutas. Kontakten ska sitta i chassit på PSU:n medans själva
     kretskortet måste sitta någonstans där det finns lite mer plats i PSU:n. Det enda stället där det finns plats
     är dock mitt i luften så jag bygger en hållare till kretskortet som jag fäster i sidan. Jag sågar även ut ett
     hål till kontakten.
    </text>
    <text>
     Stickkontakten byter jag ut mot ett par trådar som löds fast på PSU:ns kontakt för inkommande ström. Jag drar
     även en tråd från kretskortet till LED-kontakten och skruvar fast allt ordentligt. Jag vill inte att något
     vibrerar loss inne i PSU:n. När allt är på plats skruvar jag igen PSU:n och allt som syns nu är en liten vit
     kontakt på utsidan.
    </text>
    <image box="notext" align="center" width="400" height="171" src="amiga/a1200-ledlight-cut.jpg" alt="Delade LED-lister." />
    <text>
     Då kommer vi till själva belysningen. LED-listerna är gjorda för att sitta i en lång rad och har kontakter
     för att sätta samman de tre delarna till en. För att fördela ljuset inne i datorn behöver jag sprida ut lamporna
     på olika ställen, och det visar sig att de tre listerna är för långa. Med ett enkelt klipp knipsar jag av
     kretskorten som lysdioderna sitter på. Plasthöljena sågar jag av och snyggar till i kanterna. Sedan återanvänder
     jag sladden som följde med till att löda ihop de delade bitarna två och två. Det visar sig att de tre LED-listerna
     i sitt originalutförande är parallellkopplade så de behöver egentligen inte sitta tre i rad vilket passar mig
     utmärkt. Jag sätter ihop tre slingor med två halvor i varje och kopplar dessa till en sockerbit som jag satt
     fast högst upp i towerlådan.
    </text>
    <image box="notext" align="center" width="400" height="204" src="amiga/a1200-ledlight-socker.jpg" alt="Sockerbit." />
    <text>
     Med listerna följde även små fästen som jag sätter fast på lämpliga ställen med värmelim. Sedan är det bara att
     sätta listerna på plats. Fästena gör det extra smidigt eftersom det blir lätt att ta loss LED-listerna och
     använda som lösa ficklampor om det skulle behövas extra ljus på något ställe. Jag försöker dock sprida ut
     listerna så att det inte ska behövas. En slinga sitter nu högst upp i lådan, den andra sitter under PSU:n, och den
     tredje har sin ena halva på frontsidan längre ner i lådan, och den andra under nätverkskortet.
    </text>
    <text>
     Slutligen sätter jag en strömbrytare mellan kontakten och sockerbiten och kopplar ihop det hela. Strömbrytaren
     sätter jag högst upp på fronten. Det börjar bli ont om plats för fler knappar nu...
    </text>
   <columnbreak />
    <imagegroup>
     <image width="315" height="171" src="amiga/a1200-ledlight-power1.jpg" alt="Öppnad transtormator." />
     <image width="315" height="100" src="amiga/a1200-ledlight-power2.jpg" alt="Transformatordelar." />
     <image width="315" height="284" src="amiga/a1200-ledlight-power3.jpg" alt="Såga upp hål." />
     <image width="315" height="260" src="amiga/a1200-ledlight-power4.jpg" alt="Färdig transformator." />
     <image width="315" height="152" src="amiga/a1200-ledlight-power5.jpg" alt="Utsidan." />
    </imagegroup>
   </column>
   <image box="notext" align="center" width="800" height="259" src="amiga/a1200-ledlight-done.jpg" alt="Installerade LED-lister." />
  </language>
 </section>

 <text>
  <image width="460" height="24" src="kolv.png" alt="/----------------------------------/" />
 </text>

 <subtopic date="2005-08-12"><image width="275" height="28" src="amiga/a1200-c64-logo.jpg" alt="Commodore 64 - logo" /></subtopic>
 <section>
  <language lang="EN">
   <column>
    <text></text>
    <image box="true" width="200" height="246" src="amiga/a1200-c64-tower.jpg" alt="My first tower." />
   <columnbreak />
    <text>
     As I have hinted a few times there is something more that is going into this tower case, something
     that will require more space that any expansion we have seen so far. I have saved the bottom part of
     the case for this. What I'm installing now is a different machine that has been with me for a long time,
     even longer than the Amiga actually. A Commodore 64.
    </text>
    <text>
     This C64 is used to be installed in a tower case as it has been that way since the early 90's, so I don't
     think it will notice anything. The earlier tower case was a merge of my first and second C64. The
     first one died after a short in the joystick port so that motherboard ended up as a decoration on the
     wall. The empty case was cut up to become the casing for the keyboard. Today I regret that I didn't
     keep the old case for the computer and used the new one for the keyboard, but at this point it doesn't
     matter any more. The logotype that can be seen in the header of this section is moved from the
     original case to the new home of the C64.
    </text>
    <text>
     The wires between the keyboard and the computer mainly consists of the keyboard stuff, but there are
     a few extra wires for the reset button, the LED, and a freeze button.
    </text>
   </column>
   <text></text>
   <column>
    <image box="true" width="300" height="104" src="amiga/a1200-c64-ports.jpg"
        alt="On the rear we now find the joystick ports and the power switch for the C64." />
   <columnbreak />
    <text>
     The C64 motherboard, assy 250469, is placed at the bottom of the case. I've already cut another hole in the rear
     where I'll place the side of the C64 with the ports. I drill a few holes in the bottom of the case
     and mounts the motherboard using metal spacers. The spacers and the metal case itself connects the
     ground planes of the two computers in the case.
    </text>
   </column>
   <text></text>
   <image box="true" align="center" width="600" height="247" src="amiga/a1200-c64.jpg"
       alt="Another motherboard installed in the tower - or is this the grandmaboard? I was lucky to
         buy a newer model of the C64 the second time, C64C rev 4 - assy 250469 - the short board.
         The motherboard of the old C64 was a lot larger and would not have fit in the case." />
  </language>
  <language lang="SE">
   <column>
    <text></text>
    <image box="true" width="200" height="246" src="amiga/a1200-c64-tower.jpg" alt="Mitt första tower-bygge." />
   <columnbreak />
    <text>
     Som jag antytt ett par gånger så är det något mer som ska in i lådan, något som kommer
     att ta mer plats än de tidigare expansionerna. Jag har sparat den nedersta biten i lådan för just detta. Det
     som ska in här är en annan maskin som varit med mig länge - längre än 1200:an faktiskt. En Commodore 64.
    </text>
    <text>
     Denna C64 är van att sitta i en tornlåda eftersom den gjort det sedan tidigt 90-tal, så den ska nog
     inte märka någon skillnad. Den tidigare tower-lådan är en sammanslagning av min första och andra dator.
     Den första dog efter en kortslutning i joystickporten så dess moderkort hamnade inramad på väggen,
     den tomma lådan slaktades för att bli ett hölje till tangentbordet. Idag ångrar jag att jag
     inte tog den nyare lådan till tangentbordet så att den gamla brödburken vore intakt, men det är
     smällar man får ta. Loggan som återfinns i rubriken ovan flyttar jag från originalchassit till 64:ns
     nya hem.
    </text>
    <text>
     Kabeln mellan tangentbordet och datorn i min gamla tornlåda består mestadels av tangentbordskabeln men
     har ett par extra trådar för resetknapp, lysdiod och en pausknapp.
    </text>
   </column>
   <text> </text>
   <column>
    <image box="true" width="300" height="104" src="amiga/a1200-c64-ports.jpg"
        alt="På baksidan hittar vi nu joystickportar och strömbrytare till den nygamla datorn." />
   <columnbreak />
    <text>
     C64:ns moderkort, assy 250469, lägger jag nu längst ner i lådan. Jag har redan sågat upp ännu ett
     hål i lådans baksida där jag tänker mig att portarna på sidan av 64:n ska placeras. Jag borrar
     några hål i lådans botten och skruvar fast kortet med metalldistanser. Distanserna och låtan i sig
     som också är av metall kopplar ihop jordplanen i de två datorerna i lådan.
    </text>
   </column>
   <text></text>
   <image box="true" align="center" width="600" height="247" src="amiga/a1200-c64.jpg"
       alt="Ännu ett moderkort på plats i lådan - eller är det det här som är mormorkortet? Jag hade tur
         som köpte en 64 av en lite senare modell den andra gången, C64C rev 4 - assy 250469 - även kallad
         short board. Moderkortet i den gamla modellen var betydligt större och hade inte fått plats i lådan." />
  </language>
 </section>

 <text>
  <image width="460" height="24" src="kolv.png" alt="/----------------------------------/" />
 </text>

 <section>
  <language lang="EN">
   <subtopic date="2005-08-17">Another keyboard interface</subtopic>
   <column>
    <image box="true" width="200" height="289" src="amiga/a1200-c64-pckeyb.jpg" alt="A pice of magical hardware." />
   <columnbreak />
    <text>
     Maybe I should use the C64 keyboard out of pure nostalgia, but for different reasons I'll use a
     standard keyboard. This may come as a surprise to some, but there is actually PC keyboard interfaces
     for the C64 as well. The interface is called <a href="http://www.volny.cz/dundera/devices.html#PCKEYB">PC-KEYB</a>,
     and is made by Tomas Pribyl who has <a href="http://www.volny.cz/dundera/">several exciting projects</a> to
     keep the C64 alive.
    </text>
    <text>
     The yellow wire is used for the reset signal so that the C64 can be restarted using CTRL+ALT+DEL.
     The pin I connect it to has been there for many years since I already had a reset button in the C64.
    </text>
   </column>
  </language>
  <language lang="SE">
   <subtopic date="2005-08-17">Ännu ett tangentbordsinterface</subtopic>
   <column>
    <image box="true" width="200" height="289" src="amiga/a1200-c64-pckeyb.jpg" alt="Ett stycke magisk hårdvara." />
   <columnbreak />
    <text>
     Jag borde kanske använda originaltangentbordet till 64:n av nostalgiskäl, men av olika skäl vill jag
     ha ett standardtangentbord till C64:n också. Det kommer kanske som en överraskning för någon, men det
     finns faktiskt tangentbordsinterface till 64:n också. Interfacet heter <a
     href="http://www.volny.cz/dundera/devices.html#PCKEYB">PC-KEYB</a> och är tillverkat av Tomas Pribyl
     som har <a href="http://www.volny.cz/dundera/">en hel del spännande projekt för att hålla liv i C64:n</a>.
    </text>
    <text>
     Den gula tråden är för resetsignalen så att man kan starta om C64:n med CTRL+ALT+DEL. Stiftet som den
     sitter på lödde jag dit för många år sedan då jag hade en reset-knapp på tangentbordet till min torn-C64.
    </text>
   </column>
  </language>
 </section>

 <text>
  <image width="460" height="24" src="kolv.png" alt="/----------------------------------/" />
 </text>

 <section>
  <language lang="EN">
   <subtopic date="2017-08-06">KVM switch</subtopic>
   <column>
    <text>
     In order to use the same keyboard for the C64 as I use to the Amiga, another piece of hardware is
     required - a switch to choose which computer the keyboard is connected to. For this purpose I have
     found a Hama KVM switch for VGA and PS/2. K in KVM means Keyboard, and I install the switch between
     the computers and the keyboard.
    </text>
    <text>
     V is for Video, and surely it would be nice to also use the same monitor for both computers. BMon
     that I use in the Amiga gives me a VGA signal that is compatible with the switch. The C64 video
     output is something else though. The video connector on the back of the C64 gives an S-video signal
     with the proper resistance, so I get myself an S-video to VGA adapter.
    </text>
    <text>
     I'm happy with this, but the switch is not. M in KVM is short for Mouse and it turns out that the
     switch will not work without one connected. Nor the Amiga or the C64 has any use for a PS/2 mouse
     so some investigation work is required. It turns out that it doesn't have to be a mouse, but any
     device that can handle the PS/2 handshaking will do.
    </text>
   <columnbreak />
    <text></text>
    <image box="true" width="380" height="281" src="amiga/a1200-kvm1.jpg"
        alt="Above, the KVM switch and below it the VGA adapter." />
   </column>
   <column>
    <text></text>
    <image box="true" width="380" height="308" src="amiga/a1200-kvm2.jpg"
        alt="The same KVM switch and VGA adapter as before, but with less plastic and cables." />
   <columnbreak />
    <text>
     Originally the KVM switch has very long cables. This has to be adjusted since all of this is going
     in to the tower case. I'll cut up both switch and VGA adapter and keep only the necessary parts.
     The cables are cut and I clean the connectors from their casing. I must admit that the connectors
     were very stable with hard metal shielding and all, but eventually I could solder the shorter wires
     in place. One of the keyboard cables are reused to connect to the C64 keyboard interface. The
     Amiga keyboard connector was earlier installed at the back of the computer, but now the KVM switch
     will supply the external keyboard connector and the connection to the Amiga is moved into the case.
     The old keyboard connector is removed and I solder the Amiga keyboard interface directly to the
     KVM switch (the blue flat cable to the left in the picture).
    </text>
    <text>
     The Amiga VGA connector (on the BMon) must also move into the case and connect to the KVM switch.
     And then there was that detail with the PS/2 handshake for the mouse connector. Since I don't have
     a PS/2 mouse to place in the Amiga I use the logic from a keyboard. In total there are now four
     small circuit boards to install to make this work.
    </text>
   </column>
   <column>
    <text>
     I start with a paper sketch to find a good layout. The starting point is the cover plate that used
     to host the BMon. It will now hold the KVM switch in place. Once I have a decent design I draw it
     out as a 3D model and print it.
    </text>
    <text>
     To connect the card that will perform the PS/2 handshake I remove the mouse port from the KVM switch.
    </text>
    <image box="notext" width="380" height="216" src="amiga/a1200-kvm4.jpg" alt="KVM switch without mouse connector" />
    <text>
     I add a few extra shield/ground wires to connect all the circuits to the computer ground. Also VCC
     (+5V) is connected between the cards and directly to a power connector from the PSU. The VGA adapter
     used to have its own power supply but as it was only using +5V I discard it and use +5V from the
     computer instead (the red wire in the picture below).
    </text>
    <image box="notext" width="380" height="221" src="amiga/a1200-kvm5.jpg" alt="+5V for the VGA adapter" />
    <text>
     Now for the S-video signal from the C64. Using a resistor to adjust the signal we get S-video from the
     C64 monitor port.
     (<a href="https://ilesj.wordpress.com/2012/11/17/c64-s-video-cable-the-easy-way-and-with-no-scart/">More
     about the details here.</a>) Since there is not enough space by the connector I use heat glue to insulate
     and bend the cable upwards.
    </text>
    <image box="notext" width="380" height="274" src="amiga/a1200-kvm6.jpg" alt="S video cable for the C64" />
   <columnbreak />
    <image box="true" width="380" height="937" src="amiga/a1200-kvm3.jpg"
        alt="With some help from the 3D printer I manufacture a bottom plate to put the circuits on." />
   </column>
   <text>
    I drill a hole for the keyboard connector in the cover plate and finally the switch is installed in the
    computer. I reused the sticker from the side of the VGA adapter to keep track of the buttons on the
    adapter. I don't expect to use these buttons but if that turns out to be necessary I'll bring them
    to the front of the computer.
   </text>
   <image box="notext" align="center" width="600" height="556" src="amiga/a1200-kvm7.jpg" alt="KVM switch installed." />
   <text topic="Update 2017-10-08:">
    The video coord to the C64 turned out to be too short to be able to hide it nicely. I have replaced it
    with a slightly longer cable.
   </text>
  </language>
  <language lang="SE">
   <subtopic date="2017-08-06">KVM-switch</subtopic>
   <column>
    <text>
     För att kunna använda samma tangentbord till C64:an som jag använder till Amigan krävs det ytterligare
     en detalj, en switch för att växla mellan vilken dator tangentbordet ska vara kopplat till. Till detta
     har jag valt en Hama KVM-switch som är gjord för VGA och PS/2. K i KVM står just för Keyboard. Switchen
     kopplar jag in mellan datorer och tangentbord.
    </text>
    <text>
     V i KVM står för Video, och visst vore det trevligt att kunna använda samma monitor till båda datorerna
     också. BMon som sitter i Amigan ger mig en VGA-signal som är kompatibel med switchen, men C64:ans
     videosignal är ett kapitel för sig själv. Ur C64:ans monitorkontakt kan man dock få ut en S-videosignal
     så jag köper därför en S-video till VGA-adapter.
    </text>
    <text>
     Nu är jag nöjd, men det är inte switchen. M i KVM står nämligen för Mouse och det visar sig att switchen
     inte vill fungera alls om det inte sitter en mus inkopplad. Varken Amigan eller C64:an vet vad en
     PS/2-mus är så det krävs ytterligare lite undersökningar här. Det visar sig att det räcker att det sitter
     en mus i switchens musingång, sladdarna som är tänkta att sitta i datorerna behöver inte vara inkopplade
     för att resten ska fungera. Det visar sig även att det inte behöver vara en mus, utan det enda switchen
     vill är att det finns en enhet i porten som kan svara på en PS/2 handshake.
    </text>
   <columnbreak />
    <text></text>
    <image box="true" width="380" height="281" src="amiga/a1200-kvm1.jpg"
        alt="Överst i bilden är KVM-switchen och under den ligger Videoadaptern som ska förvandla C64:ans videosignal till VGA." />
   </column>
   <column>
    <text></text>
    <image box="true" width="380" height="308" src="amiga/a1200-kvm2.jpg"
        alt="Samma KVM-switch och VGA-adapter som tidigare, men med lite färre onödiga delar." />
   <columnbreak />
    <text>
     I sitt originalutförande har KVM-switchen väldigt långa sladdar. Detta måste åtgärdas eftersom jag vill
     sätta hela paketet inuti datorlådan. Jag styckar både switch och videoadapter och behåller bara det
     nödvändigaste. Sladdarna klipps och kontakterna rensas från onödig plast. Det var väldigt gedigna
     kontakter i KVM-switchen får jag erkänna men till slut kunde jag löda dit de kortare sladdarna. En av
     tangentbordssladdarna återanvänds för att koppla till C64:ans tangentbordsinterface. Amigans
     tangentbordskontakt installerades som nämnts tidigare på datorns baksida men nu kommer KVM-switchen
     att stå för den externa tangentbordskontakten och anslutningen till Amigan flyttas in i lådan. Den
     gamla tangentbordskontakten plockar jag bort och sladden till Amigans tangentbordsinterface
     sätter jag direkt på KVM-switchen. (Blå flatkabel till vänster i bilden.)
    </text>
    <text>
     Även Amigans VGA-kontakt (på BMon) måste flyttas in i lådan och anslutas till KVM-switchen. Och så var
     det den där PS/2-handskakningen som måste ske för att simulera en PS/2-mus. Då jag inte har någon PS/2-mus
     tar jag elektroniken från ett gammalt tangentbord. Som sagt, det är endast handskakningen vi är intresserade
     av. Totalt blir det alltså fyra små kretskort som ska sättas ihop för att det hela ska fungera.
    </text>
   </column>
   <column>
    <text>
     Jag börjar med att skissa på papper hur jag tänker mig att korten ska placeras i datorn. Utgångspunkten
     är den täckplåt som tidigare satt på BMon och som i fortsättningen kommer att husera den nya VGA-utgången.
     När jag har en layout som jag tror på så ritar jag upp bottenplattan i ett 3D-modelleringsprogram
     och skriver ut.
    </text>
    <text>
     För att ansluta kortet som ska utföra PS/2-handskakningen i musporten så tar jag bort muskontakten
     på KVM-switchen.
    </text>
    <image box="notext" width="380" height="216" src="amiga/a1200-kvm4.jpg" alt="KVM-switch utan musport" />
    <text>
     Jag drar ett par extra jordtrådar för att knyta ihop alla korten med datorns jord. Även +5V får en
     egen anslutning som jag drar direkt till en strömkontakt. VGA-adaptern drevs ju tidigare av en egen
     transformator, men den lägger jag alltså bort och ansluter +5V direkt från datorn istället. (Den
     röda tråden i bilden nedan.)
    </text>
    <image box="notext" width="380" height="221" src="amiga/a1200-kvm5.jpg" alt="+5V till VGA-adaptern" />
    <text>
     Så var det den där S-videosignalen från C64:an då. Med en enkel koppling kan vi plocka ut den genom
     videoporten. Signalen finns redan där, allt vi behöver är ett motstånd för att reglera signalstyrkan.
     (<a href="https://ilesj.wordpress.com/2012/11/17/c64-s-video-cable-the-easy-way-and-with-no-scart/">Här
     finns detaljerna kring detta.</a>) Eftersom det kommer att bli lite trångt vid C64:ans videoport använder
     jag värmelim för att isolera och vika kopplingen uppåt.
    </text>
    <image box="notext" width="380" height="274" src="amiga/a1200-kvm6.jpg" alt="S-videosladd till C64" />
   <columnbreak />
    <image box="true" width="380" height="937" src="amiga/a1200-kvm3.jpg"
        alt="Med hjälp av en 3D-skrivare tillverkar jag en bottenplatta att fästa kretskorten på." />
   </column>
   <text>
    Ett hål för tangentbordskontakten borras i täckplåten och till slut sitter kortet på plats i datorn.
    Jag har tagit med sidan från videoadaptern för att hålla ordning på vad de olika knapparna på adaptern
    gör. Jag räknar dock inte med att någon av dem ska användas - om det visar sig vara nödvändigt så måste
    jag dra fram dem till fronten på datorn.
   </text>
   <image box="notext" align="center" width="600" height="556" src="amiga/a1200-kvm7.jpg" alt="KVM-switch på plats i datorn" />
   <text topic="Uppdatering 2017-10-08:">
    Videokabeln till C64an visade sig vara för kort för att den skulle gå att gömma undan på något bra sätt.
    Jag har nu ersatt den med en längre kabel.
   </text>
  </language>
 </section>

 <text>
  <image width="460" height="24" src="kolv.png" alt="/----------------------------------/" />
 </text>

 <subtopic date="2005-10-16">The Final Cartridge III</subtopic>
 <section>
  <language lang="EN">
   <column>
    <text>
     A C64 requires a cartridge. I the days where I used my C64 the most I had an Action Replay VI. For
     some stupid reason I sold it a few years later. I still have my older cartridge, The Final Cartridge III,
     and obviously I want to install it in the expansion port. Unfortunately there is no space around the
     C64 motherboard so in order to have something in the expansion port I need to turn it upwards.
    </text>
    <text>
     There is some work involved. First I need to remove the shield plate. Then I can heat up the inner row
     of the port pins and pull them out. Using a small drill I clean out the row of holes and then I put the
     legs back and bend the entire port upwards. I fixate the pins with solder and cut the pins that sticks
     out beneath the motherboard. Now I can put the TFC III in place.
    </text>
   <columnbreak />
    <text></text>
    <image box="true" width="350" height="308" src="amiga/a1200-c64-tfcIII.jpg"
        alt="On the right of the TFC III there are three wires coming out. These I'll pull up to the front
          of the tower to connect buttons for freeze, reset, and the LED that indicates if TFC III is active
          or not. In the upper part of the picture we see the expansion port before and after the operation." />
   </column>
  </language>
  <language lang="SE">
   <column>
    <text>
     En cartridge måste man ju ha i sin C64. Jag hade en Action Replay VI i slutet av perioden då jag använde 64:n
     som mest, men av någon outgrundlig anledning sålde jag den senare. Kvar har jag min något äldre
     cartridge, The Final Cartridge III, som jag naturligtvis vill sätta i expansionsporten på 64:n. Tyvärr är
     det för trångt i lådan så jag kan inte sätta en cartridge i expansionsporten utan att den sticker
     utanför lådan. Därför blir jag tvungen att vinkla upp expansionsporten.
    </text>
    <text>
     Det är lite jobb med det. Först måste skyddsplåten bort. Sedan löder jag loss alla de bakre benen i
     porten och borrar upp hålen i moderkortet så att jag kan stoppa tillbaka benen igen. Nu kan jag bända
     upp porten så att den pekar rakt uppåt. Sedan löder jag fast benen igen och klipper av de överflödiga
     benbitarna. Nu går det att sätta TFC III på plats.
    </text>
   <columnbreak />
    <text></text>
    <image box="true" width="350" height="308" src="amiga/a1200-c64-tfcIII.jpg"
        alt="På högerkanten av TFC III sticker det ut tre trådar. Dessa ska dras fram till fronten för
          inkoppling av frys, reset och den lysdiod som talar om ifall TFC III är aktiv eller ej. I övre delen av bilden
          ser vi porten före och efter operationen." />
   </column>
  </language>
 </section>

 <text>
  <image width="460" height="24" src="kolv.png" alt="/----------------------------------/" />
 </text>

 <section>
  <language lang="EN">
   <subtopic date="2007-07-16">A tape recorder</subtopic>
   <column>
    <imagegroup>
     <image width="385" height="363" src="amiga/a1200-c64-banddelar.jpg" alt="The pieces that was left." />
     <image width="385" height="401" src="amiga/a1200-c64-bandopen.jpg" alt="Assembled on the bottom plate." />
     <image width="385" height="199" src="amiga/a1200-c64-banddone.jpg" alt="A new tape recorder." />
    </imagegroup>
   <columnbreak />
    <text>
     If I am to use my C64 I guess I better have a tape recorder as well. The tape recorders I have for
     the C64 will not allow themselves to be installed in a tower case without a fight. It's time to bring out
     the toolbox again. In the junk yard I bought a car stereo for five bucks. The mechanics from that together
     with the electronics from the C64 datasette is now to be merged. Using my trusty side cutter I clean out
     all the unnecessary parts from both devices. I keep the motor and the recorder head from the car stereo
     since it would mean too much work to move them from the datasette. Unfortunately this means that I can no
     longer save stuff on tape.
    </text>
    <text>
     The car stereo has buttons to fast forward and reverse, and to eject the tape. It don't however have a
     button for PLAY since this used to be controlled by the electronics in the car. An electro magnet
     controls if the player head is to be pushed to the tape or not, and the motor is connected to the
     electronics in the car stereo. This part of the car stereo is gone now and I connect the motor directly
     to the datasette's electronics.
    </text>
    <text>
     At first I tried to connect the electro magnet directly to the motor signal thinking that the player
     head would push towards the tape when the motor was running. This didn't work out though since the
     tape started moving before the head got in touch with it. Some data on the tape was missed and resulted
     in some games not working. Instead I cut the player head loose from the control circuit and have it
     lay against the tape at all times. I can put any concerns to rest by ensuring that there is other
     mechanics in the stereo that removes the head from the tape when fast forwarding, reversing or ejecting
     the tape. For the PLAY signal itself the motor signal in the datasette can not be trusted. The motor
     in a datasette is often running even though PLAY is not pressed. Instead I use a separate switch for PLAY.
    </text>
    <text>
     The separate parts are assembled inside the cover from a CD player. Using this I can install the new tape
     recorder in the tower case. I need a front panel as well. I cut up a hole in the front panel for the tape
     slot. I have cut out the plastic from the car stereo front with the tape slot to bring over the buttons
     and the slot itself where the tape is to be inserted. I use heat glue to put these in place.
    </text>
    <text>
     The tape mechanics was raised somewhat with spacers and underneath the circuit board i use a rubber mat
     to avoid shortages. I mount the front panel in the CD cover using heat glue. I also use this front panel
     to place all the buttons and LEDs related to the C64. Finally I put the lid on and install the package into
     the computer.
    </text>
    <text>
     Obviously there is more to do with the C64, but that will have to wait for a later occasion.
    </text>
   </column>
  </language>
  <language lang="SE">
   <subtopic date="2007-07-16">En bandspelare</subtopic>
   <column>
    <imagegroup>
     <image width="385" height="363" src="amiga/a1200-c64-banddelar.jpg" alt="Det som blev kvar." />
     <image width="385" height="401" src="amiga/a1200-c64-bandopen.jpg" alt="Monterat på bottenplattan." />
     <image width="385" height="199" src="amiga/a1200-c64-banddone.jpg" alt="En ny bandspelare." />
    </imagegroup>
   <columnbreak />
    <text>
     Ska jag nu ha någon nytta av min C64 så är det väl bäst att ha en bandspelare också. De
     bandstationer jag har till C64 låter sig inte installeras i en tornlåda utan vidare så nu är det dags att
     plocka fram hårdhandskarna en gång till. På skroten köpte jag en gammal bilstereo för en
     femtiolapp. Mekaniken från den tillsammans med elektroniken i en C64-bandare ska nu sättas samman. Med
     avbitartången rensar jag bort allt onödigt från de båda apparaterna. Jag behåller motorn och
     tonhuvudet i bilstereon eftersom det skulle bli allt för mycket jobb att flytta dem från C64-bandaren. Detta
     innebär att jag tyvärr tar bort möjligheten att spara på band.
    </text>
    <text>
     Bilstereon har knappar för att spola fram och tillbaka och för att mata ut bandet. Den saknar dock knapp för
     PLAY eftersom detta styrts via elektroniken i bilen. En elektromagnet styr om tonhuvudet ska ligga emot bandet
     eller ej och motorn styrs av elektronik i bilstereon. Denna elektronik är naturligtvis borta nu och jag kopplar
     motorn direkt till C64-bandarens elektronik.
    </text>
    <text>
     Jag provade först att koppla elektromagneten till samma signal så att tonhuvudet skulle ligga emot bandet
     när motorn gick. Detta fungerade dock inte så bra eftersom mekaniken i bilstereon var för långsam så bandet
     han snurra en bit innan tonhuvudet var på plats. Detta gjorde att en del spel inte fungerade eftersom data
     på bandet missades. Jag frikopplade mekaniken som styrde tonhuvudet så att det alltid ligger emot bandet
     istället. För den oroliga kan jag försäkra att det finns annan mekanik som ser till att tonhuvudet flyttar
     på sig när man spolar eller trycker ut bandet. För PLAY-signalen går det inte att lita på motorsignalen i
     en C64-bandspelare då motorn kan vara igång lite då och då utan att man trycker på PLAY eller motsvarande.
     Istället sätter jag dit en separat knapp för PLAY.
    </text>
    <text>
     De lösa delarna monteras sedan i skalet från en CD-spelare. Med hjälp av detta kan jag fästa den nya
     bandspelaren i datorlådan. Det behövs en frontpanel också. I denna sågar jag upp ett hål för
     bandintaget. Jag har klippt ut plasten som satt kring hålet i bilstereon för att få med knapparna och
     själva spåren som bandet ska glida i när man sätter i och tar ur det. Plastramen med knapparna
     fäster jag i hålet med värmelim. På frontpanelen sätter jag även de knappar och lysdioden
     som kommer från TFC III plus lysdioden från C64:n som lyser när datorn är på.
    </text>
    <text>
     Nu sitter delarna monterade på bottenplattan från CD-skalet. Bandmekaniken har höjts upp något med ett
     par brickor och under kretskortet sitter en liten gummimatta. Fronten sätter jag fast med värmelim i
     plåtskalet och sedan är det dags att skruva på locket och sätta in det hela i datorn.
    </text>
    <text>
     Självklart finns det mycket mer att göra med C64:n men det får vänta till ett senare tillfälle.
    </text>
   </column>
  </language>
 </section>

 <text>
  <image width="460" height="24" src="kolv.png" alt="/----------------------------------/" />
 </text>

 <section>
  <language lang="EN">
   <subtopic date="2017-10-08">Serial port</subtopic>
   <column>
    <text>
     The C64 serial port will host among other things a 1541-II disk drive. Since the 1541-II is a valuable
     piece of vintage hardware today I will not take it apart to install it internally in the tower case. Instead
     I will move the serial port to the back of the case. To prepare for a future project I will also need an
     internal serial port, so I'll make a Y cable.
    </text>
    <image box="notext" align="center" width="200" height="200" src="amiga/a1200-c64-serial.jpg" alt="Serial port." />
    <text>
     I place the male connector in a female when soldering. This gives increased stability and helps keep the pins in
     place. Since I have to cut the connector to get it to fit in the case I use heat glue to build a new rear of the
     connector with an angle pointing downwards.
    </text>
   <columnbreak />
    <text></text>
    <image box="true" width="350" height="332" src="amiga/a1200-c64-serialY.jpg"
        alt="The serial Y-cable. Since the external connector should be mounted from the outside of the case, I need
          to pull the wires through the hole in the case before soldering it in place." />
   </column>
  </language>
  <language lang="SE">
   <subtopic date="2017-10-08">Serieport</subtopic>
   <column>
    <text>
     Serieporten i C64an ska bland annat husera en diskettstation (1541-II). Eftersom 1541-II idag är ett värdefullt
     samlarobjekt så kommer jag inte att plocka isär den för att få in den i towerlådan. Istället drar jag ut
     serieporten till lådans baksida. Jag kommer även att behöva en intern serieport för ett framtida projekt så
     jag löder ihop en Y-kabel.
    </text>
    <image box="notext" align="center" width="200" height="200" src="amiga/a1200-c64-serial.jpg" alt="Serieport." />
    <text>
     Jag sätter hankontakten i en hona när jag löder. Detta ger stabilitet och hjälper till att hålla stiften i
     kontakten på plats. Jag måste klippa av den nya kontakten för att den ska få plats i lådan så jag använder
     värmelim för att bygga en ny bakände med en vinkel nedåt.
    </text>
   <columnbreak />
    <text></text>
    <image box="true" width="350" height="332" src="amiga/a1200-c64-serialY.jpg"
        alt="Y-kabeln för serieporten. Eftersom den externa kontakten ska monteras utifrån måste jag dra sladdarna
          genom hålet i chassit innan jag löder fast den." />
   </column>
  </language>
 </section>

 <text>
  <image width="460" height="24" src="kolv.png" alt="/----------------------------------/" />
 </text>

 <section>
  <language lang="EN">
   <subtopic date="2017-12-29" label="recap">Recaping</subtopic>
   <column>
    <text></text>
    <image box="notext" width="357" height="200" src="amiga/a1200-c64-recap.jpg" alt="C63." />
   <columnbreak />
    <text>
     My C64 celebrated 30 years this year and several people have told me that it is due for a "recap" - that
     means replacing all electrolytic capacitors on the motherboard. Not much to say about that, some soldering
     later all the capacitors are replaced. Unfortunately my default store did not carry axial 1000uF capacitors,
     so I had to use a radial one for C63. Only after I had put it in place and cut the reminder of the leads
     underneath the circuit board I realized that I should have tilted it 90 degrees to fit the marks on the
     motherboard...
    </text>
    <text>
     To attach C63 easily i use two terminals placed on the ground plane next to the capacitor. I grind the copper
     away to isolate the two terminals from ground and solder the positive side of the capacitor there. Then I
     use a small wire to attach the capacitor to the terminal where the lead used to be.
    </text>
   </column>
  </language>
  <language lang="SE">
   <subtopic date="2017-12-29" label="recap">Recap</subtopic>
   <column>
    <text></text>
    <image box="notext" width="357" height="200" src="amiga/a1200-c64-recap.jpg" alt="C63." />
   <columnbreak />
    <text>
     Min C64a har precis levt sitt trettionde år och jag har fått uppmaningen från många håll att det är hög tid
     att "recappa" den, dvs byta ut alla elektrolytkondensatorer på moderkortet. Sagt och gjort, lite lödjobb
     senare har den nu nya fräscha kondingar. Oturligt nog lagerförde inte affären där jag handlar axiala
     1000uF-kondingar så det fick bli en radiell till C63. Först när jag lött fast den och klippt benen under
     moderkortet insåg jag att jag naturligtvis hade kunnat lägga den ned även om benen pekade åt samma håll...
    </text>
    <text>
     För att kunna löda fast C63 på ett smidigt sätt utnyttjar jag två lödpunkter som är placerade på jordplanet
     bredvid. Jag filar bort kopparn runt hålen så att de isoleras från jord och löder dit plus-sidan på kondensatorn.
     Sedan drar jag en sladd bort till den andra lödpunkten där benet brukade sitta.
    </text>
   </column>
  </language>
 </section>

 <text>
  <image width="460" height="24" src="kolv.png" alt="/----------------------------------/" />
 </text>

 <section>
  <language lang="EN">
   <subtopic date="2017-12-31" label="c64_psu">Internal power</subtopic>
   <column>
    <text></text>
    <image box="true" width="400" height="242" src="amiga/a1200-c64-psu-old.jpg" alt="My first C64 power supply." />
   <columnbreak />
    <text>
     A well known problem with the power suplies that came with the C64 is that after all these years the +5V
     line might output a higher current. This might damage the C64. My first C64 power supply unit retired years
     ago. In its golden age it was powered on around the clock for periods of several months. The heat emitted
     from the unit caused the plastic cover to melt in a few places and eventually it was a danger to itself and
     anyone nearby. My second C64 came with a more modern power supply unit which has survived all the way till
     today. There is currently nothing wrong with the +5V in it, so my main motivation to this exercise is that
     I simply don't want an external PSU when I already have one internal.
    </text>
   </column>
   <column>
    <text>
     The internal PSU that until now has solely been used for the Amiga is delivering a solid +5V DC, but the C64
     also want 9V AC. For this I will need a new transformer. The PSU case is crowded so this new 9V transformer must
     be located outside of it. It will consume 230V AC so to reduce the risk of electric shock I print a small cage
     using the 3D printer. In the cage I make holders for terminals to ease the installation. The cage is attached to
     the side of the PSU.
    </text>
    <imagegroup>
     <image width="179" height="150" src="amiga/a1200-c64-psu-transformer.jpg" alt="9V transformer." /><image
     width="204" height="150" src="amiga/a1200-c64-psu-inside.jpg" alt="Inside the cage." />
     <image width="383" height="0" src="gfx/pixel.gif" alt="" />
     <image width="226" height="150" src="amiga/a1200-c64-psu-solder.jpg" alt="Ataching the power cable." /><image
     width="157" height="150" src="amiga/a1200-c64-psu-powercable.jpg" alt="Power cable in place." />
    </imagegroup>
   <columnbreak />
    <text></text>
    <image box="notext" width="400" height="288" src="amiga/a1200-c64-psu-3dprint.jpg" alt="." />
    <column>
     <text>
      As on the Amiga I attach the power cables on the back of the power connector on the C64 motherboard. The power
      will thereby enter the motherboard the same way as before, which means that the old power switch will continue to work as before.
     </text>
    <columnbreak />
     <text></text>
     <image box="notext" width="150" height="136" src="amiga/a1200-c64-psu-connector.jpg" alt="Power connector." />
    </column>
   </column>
   <column>
    <text>
     I get the 230V AC from the circuit board inside the PSU. I attach the cable after the fuse to allow the
     new transformer to enjoy some safety as well. To clarify: I don't get the power directly from the
     incoming power as I did with the work light. This means that the PSU must be turned on to get the 9V AC.
     On the other hand the PSU must be turned on to get the +5V DC as well, so I don't see this as a problem
     even though it means that the Amiga will always be on when the C64 is to be used. The way the computer is
     built with the KVM switch etc. this is already a requirement for everything to work anyway. The C64 still
     has its internal power switch of course, so it won't boot up every time the PSU is turned on.
    </text>
   <columnbreak />
    <text></text>
    <image box="notext" width="400" height="266" src="amiga/a1200-c64-psu-installed.jpg" alt="." />
   </column>
  </language>
  <language lang="SE">
   <subtopic date="2017-12-31" label="c64_psu">Intern strömförsörjning</subtopic>
   <column>
    <text></text>
    <image box="true" width="400" height="242" src="amiga/a1200-c64-psu-old.jpg" alt="Min första C64-transformator." />
   <columnbreak />
    <text>
     Ett känt problem med transformatorerna som följde med C64 är att +5V riskerar att smita iväg på äldre dagar
     och mata ut för hög spänning. Detta kan skada C64an. Min första C64-transformator gick i pension för många
     år sedan. Under sina glansdagar stod den på dygnet runt månader i sträck. Detta ledde till att plasten smälte
     på sina ställen och transformatorn var till slut en fara både för datorn och alla runt den. C64 nummer två kom
     med en lite modernare transformator som har överlevt fram tills idag. Det är i dagsläget inget fel på +5V så
     jag motiverar främst den här övningen med att jag helt enkelt inte vill ha en extern transformator när det
     redan finns en PSU internt i lådan.
    </text>
   </column>
   <column>
    <text>
     PSUn som fram tills nu endast använts till Amigan levererar en stadig +5V DC, men C64an vill även ha 9V AC. Till
     detta behövs det en ny transformator. PSU-lådan är full så denna nya 9V-trafo måste jag sätta utanför. Den ska
     matas med 230V AC så för att minimera risken för elchocker skriver jag ut en liten bur i 3D-skrivaren. I buren
     bygger jag in fästen för sockerbitar för att underlätta installationen. Buren sätter jag fast på sidan av PSUn.
    </text>
    <imagegroup>
     <image width="179" height="150" src="amiga/a1200-c64-psu-transformer.jpg" alt="Transformatorn." /><image
         width="204" height="150" src="amiga/a1200-c64-psu-inside.jpg" alt="Insidan av buren." />
     <image width="383" height="0" src="gfx/pixel.gif" alt="" />
     <image width="226" height="150" src="amiga/a1200-c64-psu-solder.jpg" alt="Löder fast strömsladd." /><image
         width="157" height="150" src="amiga/a1200-c64-psu-powercable.jpg" alt="Strömsladd ansluten." />
    </imagegroup>
   <columnbreak />
    <text></text>
    <image box="notext" width="400" height="288" src="amiga/a1200-c64-psu-3dprint.jpg" alt="3D-skrivaren bygger en bur." />
    <column>
     <text>
      Precis som på Amigan så löder jag fast strömsladdarna på insidan av strömkontakten som sitter på C64ans moderkort.
      Strömmen kommer alltså in samma väg som tidigare vilket gör att den gamla strömbrytaren kommer att fortsätta fungera.
     </text>
    <columnbreak />
     <text></text>
     <image box="notext" width="150" height="136" src="amiga/a1200-c64-psu-connector.jpg" alt="Strömkontakten." />
    </column>
   </column>
   <column>
    <text>
     Jag hämtar 230V AC från kretskortet inne i PSUn. Jag kopplar in mig efter säkringen så att även den nya
     transformatorn får lite skydd av den. Jag tar alltså inte strömmen direkt från inkommande nätspänning som jag
     gjorde med arbetsbelysningen. Detta innebär att PSUn måste vara påslagen för att vi ska få ut 9V AC. Å andra
     sidan måste den vara påslagen för att ge +5V också, så jag ser inte detta som ett problem även om det betyder
     att Amigan alltid kommer att vara påslagen då man använder C64an. Som datorn är byggd just nu, med KVM-switch
     och allt, så är detta dock redan ett krav för att det ska fungera. C64an har naturligtvis sin egen inbyggda
     strömknapp så den kommer inte att starta bara för att transformatorn slås på.
    </text>
   <columnbreak />
    <text></text>
    <image box="notext" width="400" height="266" src="amiga/a1200-c64-psu-installed.jpg" alt="." />
   </column>
  </language>
 </section>

 <text>
  <image width="460" height="24" src="kolv.png" alt="/----------------------------------/" />
 </text>

 <section>
  <language lang="EN">
   <subtopic date="2017-12-31" label="c64_powerswitch">Power switch</subtopic>
   <column>
    <text></text>
    <image box="notext" width="291" height="478" src="amiga/a1200-c64-powerswitch.jpg" alt="Power switch." />
   <columnbreak />
    <text>
     With the C64 placed the way it is, at the bottom of the case, with power and joystick connectors at the
     rear, the power switch ends up being hard to reach. To make it more practical I need to move the switch
     to the front of the computer.
    </text>
    <text>
     I start by desoldering the leads on the power switch and clear the surface where it used to be located.
     As I got some criticism over the parallel port incident in the Amiga, I have now acquired a proper desoldering iron.
     Removing the power switch leads was very easy now. The power switch is still attached to the motherboard
     at the front of the switch. I leave this solder joint in place so that the switch can stay where it is.
     Even though the switch won't be connected, I want it there for the aesthetics of it, and to avoid an open
     hole into the computer.
    </text>
    <text>
     Instead of the switch leads I solder four wires in place that I bring all the way up to the front where I
     connect them to a different power switch from a C64 that I keep around for spare parts.
    </text>
   </column>
  </language>
  <language lang="SE">
   <subtopic date="2017-12-31" label="c64_powerswitch">Strömknappen</subtopic>
   <column>
    <text></text>
    <image box="notext" width="291" height="478" src="amiga/a1200-c64-powerswitch.jpg" alt="Strömknappen." />
   <columnbreak />
    <text>
     Då C64an är placerad som den är, längst ner i lådan, med ström- och joystick-kontakter bakåt så hamnar
     strömknappen lite otillgängligt. För att det ska bli praktiskt så måste strömknappen flyttas fram till
     fronten på lådan.
    </text>
    <text>
     Jag börjar med att löda loss benen på strömknappen och frilägga ytan där de brukar sitta. Då jag fått
     lite kritik efter incidenten med parallellporten i Amigan har jag nu införskaffat en riktig avlödningskolv. Det
     gick nu mycket smidigt att få loss knappens ben. Strömknappen sitter även fastlödd i framänden. Jag låter
     den främre lödningen vara kvar så att knappen kan sitta kvar. Även om den inte kommer att vara inkopplad
     så vill jag ha kvar strömknappen för utseendets skull, och för att inte få ett hål rakt in i datorn.
    </text>
    <text>
     I stället för knappens ben löder jag in fyra trådar som jag drar upp till fronten där jag sätter strömknappen
     från en annan C64 som jag har som reservdelsdator.
    </text>
   </column>
  </language>
 </section>

 <text>
  <image width="460" height="24" src="kolv.png" alt="/----------------------------------/" />
 </text>

 <section>
  <language lang="EN">
   <subtopic date="2018-07-18" label="c64_saver" origlink="http://www.demand.nu/retrotech/c64saver.html?set_language=en-GB" text="C64 Saver">Overvoltage protection</subtopic>
   <column>
    <text>
     Many old C64 power supplies are giving up and there is a risk that the +5V increases to levels
     that can damage the electronics in the computer. I've already replaced the old power supply for
     a newer one, but that doesn't mean that the new power supply is new. Regardless of the age of
     the power supply I don't want the C64 to get a chock, so I'll build an overvoltage protector.
    </text>
    <text>
     The overvoltage protector is based around a zener diode and two transistors that drive a relay.
     If the voltage is too high the relay will cut the power and save the computer. I'll solder all
     the parts together and put some connectors on incoming and outgoing power. Two LEDs show if
     everything is OK or if the relay has killed the power. The original design also had a LED to
     show that the 9V is OK. I haven't built that part yet.
    </text>
    <text>
     I print a holder for the circuit board. The holder will also act as a cover for the hole where the
     old keyboard connector was seated before the KVM switch. I wrap the circuit board in a heat-shrink
     tube to avoid shortage. Finally, I place the LEDs on the front next to the main power switch.
    </text>
    <column>
     <image box="notext" width="529" height="250" src="amiga/a1200-overvoltage-2.jpg" alt="C64 saver" />
    <columnbreak />
     <image box="notext" width="100" height="66" src="amiga/a1200-overvoltage-3.jpg" alt="Diods" />
    </column>
   <columnbreak />
    <text></text>
    <image box="notext" width="200" height="456" src="amiga/a1200-overvoltage-1.jpg" alt="The circuit" />
   </column>
  </language>
  <language lang="SE">
   <subtopic date="2018-07-18" label="c64_saver" origlink="http://www.demand.nu/retrotech/index.php?seo_path=c64saver" text="C64 Saver">Överspänningsskydd</subtopic>
   <column>
    <text>
     Många gamla C64-nätagg är på väg att ge upp och det finns en risk att spänningen på +5V ökar till
     nivåer som är skadliga för elektroniken i datorn. Jag har redan bytt ut det gamla nätagget mot
     ett nyare, med det betyder inte att det nya är nytt. Oavsett ålder på spänningskällan så vill jag
     inte riskera att C64an får en stöt, så jag bygger ett överspänningsskydd.
    </text>
    <text>
     Överspänningsskyddet är baserat på en zenerdiod och två transistorer som driver ett relä. Om spänningen
     blir för hög kommer reläet att slå ifrån strömmen och på så sätt skydda datorn. Jag löder ihop det
     hela och sätter strömkontakter på in- och utgående ström. Två stycken lysdioder visar om allt är
     bra eller om reläet slagit ifrån. Originalritningen hade även en indikator för att visa att 9V
     fungerar som den ska. Jag har inte byggt den biten än.
    </text>
    <text>
     Jag skriver ut ett fäste att sätta kretskortet på. Fästet får även agera täckplåt för hålet där den gamla
     tangentbordskontakten satt innan KVM-switchen. Kretskortet slår jag in i krympplast för att slippa
     kortslutningar. Dioderna placerar jag på fronten, bredvid huvudströmbrytaren.
    </text>
    <column>
     <image box="notext" width="529" height="250" src="amiga/a1200-overvoltage-2.jpg" alt="C64 saver" />
    <columnbreak />
     <image box="notext" width="100" height="66" src="amiga/a1200-overvoltage-3.jpg" alt="Dioder" />
    </column>
   <columnbreak />
    <text></text>
    <image box="notext" width="200" height="456" src="amiga/a1200-overvoltage-1.jpg" alt="Kretsen" />
   </column>
  </language>
 </section>

 <text>
  <image width="460" height="24" src="kolv.png" alt="/----------------------------------/" />
 </text>

 <section>
  <language lang="EN">
   <subtopic date="Late 1990's" label="cover">The cover</subtopic>
   <text>
    The airflow in this tower case enters the case through a vent bar in the lower part of the front and
    is blown out through the PSU in the top rear. It passes by most of the parts in the case now, but not all.
    One part that could really need some venting is the PPC processor. It is turned the wrong way to get any
    air flow. For this purpose I drill a few extra air holes in the cover next to it.
   </text>
   <text>
    To make it obvious what this machine is I add an Amiga logo on the side of the cover.
   </text>
   <text topic="Update 2017-08-31:">
    As there is also a C64 in the case these days I think it is only fair that there is a C64 logo on there
    as well. I copy the text from the original box and cut out a template. Add some paint and it's all done.
   </text>
   <image box="notext" align="center" width="737" height="300" src="amiga/a1200-paintC64.jpg" alt="Logos and air holes." />
   <text> </text>
   <column>
    <image box="notext" width="400" height="266" src="amiga/a1200-servicelucka.jpg" alt="Service hatch." />
   <columnbreak />
    <text topic="Update 2017-08-20:">
     The work on this computer has been done in several parts over many years. Each time I have to open the
     computer I need to disconnect everything to bring it out from its place under my desk since the cover
     needs to be pulled back and up to be removed. To make future work easier I'll cut out a service hatch
     in the side.
    </text>
    <text>
     Using a Dremel I cut away most of the side. In retrospect the Dremel may not have been the best tool
     for the job. Everything went well but it did require 16 heavy-duty cutting wheels. The edges are filed and
     grinded to get rounded and non-sharp and I drill holes in the corners to be able to add a hatch.
    </text>
   </column>
   <text></text>
   <column>
    <text>
     For the hatch I use screws with big heads to make it easy to remove them without tools. I print four
     holders for the nuts so that I can hold them in place on the inside. I put them in place using heat glue.
     The holders have a number of holes to allow the glue to get a better grip.
    </text>
    <text>
     With all the stuff in this tower case there are now more LEDs inside the case than there is on the outside.
     Kind of wasted one could say. Therefore I make the hatch out of plexiglass so that the contents of the case
     can be seen even when the cover is in place.
    </text>
   <columnbreak />
    <image box="notext" width="506" height="200" src="amiga/a1200-servicelucka-fasten.jpg" alt="Holders." />
   </column>
  </language>
  <language lang="SE">
   <subtopic date="Sent 1990-tal" label="cover">Kåpan</subtopic>
   <text>
    Luftflödet i lådan går in genom gallret på nedre delen av framsidan och ut genom PSU:n i övre delen av baksidan.
    Det passerar stora delar av komponenterna i datorn nu, men inte allt. En del som verkligen skulle behöva lite
    ventilation är PPC-processorn. Den sitter vänd åt fel håll för att få ta del av ventilationen i lådan. I höjd
    med PPC-processorn borrar jag därför upp några extra lufthål i kåpan.
   </text>
   <text>
    För att snygga till det lite sätter jag även en Amiga-logga på sidan.
   </text>
   <text topic="Uppdatering 2017-08-31:">
    Nu när det sitter en C64 i lådan också så är det väl inte mer än rätt att den får en logga på sidan den med.
    Jag kopierar texten från originalkartongen och skär ut en mall. Sedan är det bara att måla.
   </text>
   <image box="notext" align="center" width="737" height="300" src="amiga/a1200-paintC64.jpg" alt="Loggor och lufthål." />
   <text> </text>
   <column>
    <image box="notext" width="400" height="266" src="amiga/a1200-servicelucka.jpg" alt="Servicelucka." />
   <columnbreak />
    <text topic="Uppdatering 2017-08-20:">
     Arbetet med denna dator har skett i omgångar under ganska många år. Varje gång jag ska öppna datorn måste
     jag koppla ur allting för att ta fram den från sin plats under skrivbordet eftersom kåpan måste dras bakåt-uppåt
     för att få bort den. För att förenkla framtida jobb ska jag skära ut en servicelucka i sidan.
    </text>
    <text>
     Med hjälp av Dremel skär jag bort större delen av sidan. Så här i efterhand kan jag väl konstatera att just
     Dremel kanske inte var riktigt anpassad för detta jobb. Det gick förvisso bra, men det gick åt 16 av Dremels
     heavy duty-skärblad för jobbet. Kanterna filas och slipas till för att inte vara vassa och jag borrar upp
     hål i hörnen för att fästa en lucka.
    </text>
   </column>
   <text> </text>
   <column>
    <text>
     Till luckan använder jag skruvar med huvuden gjorda för att det ska vara lätt att skruva fast och bort utan
     verktyg. Jag skriver ut fyra stycken plastfästen för att fästa muttrarna på insidan av kåpan och sätter fast
     fästen och muttrar med värmelim. Fästena har ett antal hål för att limmet ska få bättre fäste.
    </text>
    <text>
     Med alla saker som är i lådan så är det nu fler lysdioder inne i lådan än det är på utsidan. Det är ju lite
     bortkastat kan jag tycka. Luckan gör jag därför av plexiglas så att man kan se innehållet även då lådan är stängd.
    </text>
   <columnbreak />
    <image box="notext" width="506" height="200" src="amiga/a1200-servicelucka-fasten.jpg" alt="Fästen." />
   </column>
  </language>
 </section>

 <text>
  <image width="460" height="24" src="kolv.png" alt="/----------------------------------/" />
 </text>

 <section>
  <language lang="EN">
   <subtopic date="2018-01-01" label="ambient_light">Ambient light</subtopic>
   <column>
    <text></text>
    <image box="notext" width="272" height="273" src="amiga/a1200-ambient3.jpg" alt="Tube of light." />
    <text></text>
    <image box="notext" width="272" height="140" src="amiga/a1200-ambient4.jpg" alt="Switches." />
   <columnbreak />
    <text>
     With the new window into the computer it would be nice with some kind of decorative light in there.
     I found a light tube with a subtle blue light that I hope will do the trick. The tube uses batteries, 3V,
     and has a small control circuit that makes it shine and blink. I don't want any blinking so the control
     circuit isn't really needed. At first I planned to just throw the circuit away but since the tube uses
     430V AC and the transformer and other control logic is on the board as well, I'll keep it as is and
     simply short the control signal from the IC (that is active low) to ground to make the tube lit constantly.
    </text>
    <column>
     <text>
      I use a 3V voltage regulator to bring down the 5V from the computer. I take the current from the BMon circuit
      that is placed at the top of the tower case. I also attach the new circuit board to the BMon circuit using a few
      spacers. I use a switch to cut the current to be able to turn the light on and off. The switch is placed at the
      top of the front, next to the other light switch.
     </text>
     <text>
      I attach the tube with heat glue around the edge of the case.
     </text>
    <columnbreak />
     <image box="notext" align="center" width="306" height="200" src="amiga/a1200-ambient2.jpg" alt="Transformer and control." />
    </column>
   </column>
   <text></text>
   <image box="notext" align="center" width="600" height="109" src="amiga/a1200-ambient1.jpg" alt="Installed light tube." />
  </language>
  <language lang="SE">
   <subtopic date="2018-01-01" label="dekorationsbelysning">Dekorationsbelysning</subtopic>
   <column>
    <text></text>
    <image box="notext" width="272" height="273" src="amiga/a1200-ambient3.jpg" alt="Ljusslinga." />
    <text></text>
    <image box="notext" width="272" height="140" src="amiga/a1200-ambient4.jpg" alt="Strömbbrytare." />
   <columnbreak />
    <text>
     Med det nya fönstret in i datorn så skulle det sitta fint med någon form av dekorationsbelysning där inne.
     Jag hittade en slinga med ett diskret blått ljus som jag hoppas ska lysa upp lite lagom. Slingan är batteridriven,
     3V, och har en liten styrkrets som kan få den att lysa eller blinka. Jag vill inte ha något blinkande
     så styrkretsen behövs inte. Först tänkte jag skippa kretsen helt men eftersom slingan drivs med 430V AC
     och transformatorn och övrig logik för att styra detta finns på kortet så behåller jag det som det är
     och nöjer mig med att så jag kortsluter utsignalen från IC-kretsen (som är aktiv låg) till jord för att
     den ska lysa konstant.
    </text>
    <column>
     <text>
      Jag använder en 3V spänningsregulator för att ta ner datorns 5V. Strömmen tar jag från det lilla BMon-kortet
      som sitter högst upp i lådan. Jag sätter även fast det nya kretskortet i BMon-kortet med hjälp av några distanser.
      Jag sätter en switch på matningsspänningen för att kunna slå på och av ljuset. Switchen sätter jag högst upp på
      fronten, bredvid den andra ljusknappen.
     </text>
     <text>
      Slingan fäster jag med värmelim runt lådans kant.
     </text>
    <columnbreak />
     <image box="notext" align="center" width="306" height="200" src="amiga/a1200-ambient2.jpg" alt="Transformator och styrning." />
    </column>
   </column>
   <text></text>
   <image box="notext" align="center" width="600" height="109" src="amiga/a1200-ambient1.jpg" alt="Installerad ljusslinga." />
  </language>
 </section>

 <text>
  <image width="460" height="24" src="kolv.png" alt="/----------------------------------/" />
 </text>

 <section>
  <language lang="EN">
   <subtopic label="development">Development</subtopic>
   <text topic="2005-06-03:"></text>
   <image box="notext" align="center" width="300" height="384" src="amiga/a1200-before.jpg" alt="Inside the Amiga" />
   <text topic="2010-01-16:"></text>
   <image box="notext" align="center" width="747" height="368" src="amiga/a1200-after-20100116.jpg" alt="Inside the Amiga" />
   <text topic="2017-08-23:"></text>
   <image box="notext" align="center" width="747" height="380" src="amiga/a1200-after-20170823.jpg" alt="Inside the Amiga" />
   <text topic="2017-09-16:"></text>
   <image box="notext" align="center" width="747" height="380" src="amiga/a1200-after-20170916.jpg" alt="Inside the Amiga" />
   <text topic="Uppdatering 2017-10-08:">
    The initial goal of this project was to clean up in the tower case. Over time a lot of new hardware have
    been added and this goal has slowly been forgotten until a friendly soul who read this page pointed out
    that there isn't more air flow in the tower after all. I decided to clean up the wiring again.
   </text>
  </language>
  <language lang="SE">
   <subtopic label="development">Utvecklingen</subtopic>
   <text topic="2005-06-03:"></text>
   <image box="notext" align="center" width="300" height="384" src="amiga/a1200-before.jpg" alt="Amigans insida" />
   <text topic="2010-01-16:"></text>
   <image box="notext" align="center" width="747" height="368" src="amiga/a1200-after-20100116.jpg" alt="Amigans insida" />
   <text topic="2017-08-23:"></text>
   <image box="notext" align="center" width="747" height="380" src="amiga/a1200-after-20170823.jpg" alt="Amigans insida" />
   <text topic="2017-09-16:"></text>
   <image box="notext" align="center" width="747" height="380" src="amiga/a1200-after-20170916.jpg" alt="Amigans insida" />
   <text topic="Uppdatering 2017-10-08:">
    Från början var syftet med det här projektet att städa upp och skapa mer luft i lådan. Med tiden har mer
    och mer hårdvara stoppats in och det ursprungliga målet har sakta glömts bort ända tills en vänlig själ
    påpekade att det nog inte var så mycket mer luft i lådan trots allt. Jag har därför städat upp i röran
    en gång till.
   </text>
  </language>
 </section>

 <text>
  <image width="460" height="24" src="kolv.png" alt="/----------------------------------/" />
 </text>

 <section>
  <language lang="EN">
   <subtopic date="2018-01-05" label="result">A result</subtopic>
   <text>
    Looking back at how I started out in 2005, I did get rid of some of the cabling inside the computer, but now there is
    more hardware in the case instead.
   </text>
   <imagegroup align="center">
    <column>
     <image width="250" height="111" src="amiga/a1200-after-top.jpg" alt="Topside." /><br />
    <columnbreak />
     <text style="small">
      Through the top we mainly see the PSUs, the CD drive, some cabling, and the driver cirquit for the ambient light.
     </text>
     <text style="small">
      Through the sides (below) we see a lot more.
     </text>
    </column>
    <image width="747" height="380" src="amiga/a1200-after.jpg" alt="All done for this time." />
    <column>
     <image width="255" height="119" src="amiga/a1200-case-bottom.jpg" alt="Underneath." />
     <columnbreak />
     <text style="small">
      Since I now have screws through the bottom I had to add some pads under the computer in order to
      save the floor from scratches. The pads are made to be nailed into wooden furniture. I put them in
      drilled holes using heat glue on the inside to keep them in place. Yes, I know, the two rear pads are
      not aligned. I couldn't drill a hole where I wanted to, there was a computer in the way...
     </text>
    </column>
   </imagegroup>
   <text>
    On the back we can now see
    all the external connectors. Some of the holes that was used before is no longer needed since for instance
    the external disk drive has been moved inside the case. These are covered with metal pieces.
    On the right, below the PSU, joystick ports 3 and 4 are located. Beneath those the new audio outputs. In the
    middle, next to the audio, we find the parallel port that came with Hypercom 3+.
   </text>
   <text>
    In the top expansion card slot we find joystick port 1 (from the mouse/joystick switch). Then we have the
    KVM switch with a VGA and keyboard connector. The third slot houses the Hypercom 3+ with its serial ports,
    and number four is the network connectors.
   </text>
   <text>
    At the bottom we find the original side from the C64 with two joystick ports, the power switch which is a
    dummy at this point, and the power connector. Slightly above to the left, below the square Amiga power connector,
    we find the C64 serial port.
   </text>
  </language>
  <language lang="SE">
   <subtopic date="2018-01-05" label="result">Ett resultat</subtopic>
   <text>
    Jag blev av med en del sladdar men nu är det fler saker i lådan istället.
   </text>
   <imagegroup align="center">
    <column>
     <image width="250" height="111" src="amiga/a1200-after-top.jpg" alt="Uppifrån." /><br />
     <columnbreak />
     <text style="small">
      Uppifrån ser vi huvudsakligen PSUerna, CD-spelaren, lite kablar, och drivkretsen för ljusslangen.
     </text>
     <text style="small">
      Från sidorna (nedan) ser vi mycket mer.
     </text>
    </column>
    <image width="744" height="380" src="amiga/a1200-after.jpg" alt="Allt klart för denna gång." />
    <column>
     <image width="255" height="119" src="amiga/a1200-case-bottom.jpg" alt="Undersidan." />
    <columnbreak />
     <text style="small">
      Eftersom jag nu satt skruvar genom bottenplåten så fick jag sätta filttassar på undersidan
      för att inte repa golvet. Tassarna är sådana som man spikar fast. Jag har satt dem i borrade hål
      med värmelim på insidan som håller fast dem. Ja, de två bakre sitter lite snett, jag vet. Det
      gick inte att borra där jag ville eftersom det satt en dator där...
     </text>
    </column>
   </imagegroup>
   <text>
    På baksidan syns nu alla
    anslutningar. Ett par av hålen som tidigare använts behövdes inte längre eftersom bland annat
    diskettstationsporten är inflyttad, så dessa har jag täckt över med täckplåtar.
    Till höger under PSU:n sitter joystickportar 3 och 4, därunder ljudutgångarna. I mitten, bredvid ljudet,
    är parallellporten som kommer från Hypercom 3+.
   </text>
   <text>
    Överst bland expansionskortsplatserna sitter den joystickport som jag lovade att återkomma till, alltså den
    som sitter i omkopplaren för port 0. Därefter följer KVM-switchen, det vill säga videoutgången och
    tangentbordskontakten. Sedan kommer två serieportar och sist nätverkskontakterna.
   </text>
   <text>
    Längst ner ser vi originalsidan från C64an med två joystickportar, strömknappen som numer är en atrapp, och
    strömkontakten. Strax ovanför till vänster, under Amigans fyrkantiga strömkontakt, är C64ans serieport.
   </text>
  </language>
 </section>

 <text>
  <image width="460" height="24" src="kolv.png" alt="/----------------------------------/" />
 </text>

 <section>
  <language lang="EN">
   <subtopic date="2017-09-16">The cover in place</subtopic>
   <text></text>
   <image box="true" align="center" width="798" height="550" src="amiga/a1200-done.jpg"
       alt="This is the final result for this time. New things are added all the time so this picture is
         not necessarily showing the latest version." />
   <text></text>
   <column>
    <image box="notext" align="center" width="300" height="444" src="amiga/a1200-worklight.jpg" alt="Work light." />
    <text>
     That's it for this time. I do have several more projects left that I haven't gotten to yet.
     Some are small things that I hope to get to fairly soon, some are larger projects that will
     require more time. Please return to this page sometime in the future to see if anything more
     has happened. :-) Until everything is done I can only say:
    </text>
    <text style="large">
     To be continued...
    </text>
    <text>
     <image width="460" height="24" src="kolv.png" alt="/----------------------------------/" />
    </text>
   <columnbreak />
    <image box="true" width="400" height="636" src="amiga/a1200-dark.jpg" alt="Hooked up and ready to go." />
   </column>
  </language>
  <language lang="SE">
   <subtopic date="2017-09-16">Locket på</subtopic>
   <text></text>
   <image box="true" align="center" width="798" height="550" src="amiga/a1200-done.jpg"
       alt="Här ser vi slutresultatet för den här gången. Nya saker tillkommer hela tiden så bilden är inte
         nödvändigtvis helt aktuell." />
   <text></text>
   <column>
    <image box="notext" align="center" width="300" height="444" src="amiga/a1200-worklight.jpg" alt="Arbetsbelysning." />
    <text>
     Ja, mer än så blir det inte denna gång. Jag har ett antal projekt kvar som jag inte hinner med nu. En del är
     småsaker som jag förhoppningsvis hinner med någon gång ganska snart, andra är större projekt som
     kommer att kräva en hel del tid. Återkom till denna sida någon gång i framtiden så kanske det har
     hänt något mer :-) Tills dess att allt är klart får jag säga:
    </text>
    <text style="large">
     Fortsättning följer...
    </text>
    <text>
     <image width="460" height="24" src="kolv.png" alt="/----------------------------------/" />
    </text>
   <columnbreak />
    <image box="true" width="400" height="636" src="amiga/a1200-dark.jpg" alt="Inkopplad och klar för att använda." />
   </column>
  </language>
 </section>
</article>