lista.xml

Denna kod är public domain. Om ni hittar fel eller vill ändra något i koden blir jag jätteglad om ni skickar dessa ändringar till jesper [at] fantasi [punkt] se.


<?xml version="1.0"?>
<article category="software" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:noNamespaceSchemaLocation="article.xsd">
 <keyword>Lista</keyword>
 <keyword>Consbox</keyword>
 <keyword>CAR</keyword>
 <keyword>CDR</keyword>
 <topic>Länkade listor - Till consboxens ära</topic>
 <ingress>
  Det finns en sak som man som programmerare måste lära sig att
  älska. Den är en viktig del av den grundläggande teoretiska
  datavetenskapen och är i princip omöjlig att undvika oavsett val
  av programmeringsspråk. Den har förmodligen många namn, men det
  som används av Uppsalas datavetare och således också av mig är
  consbox. Faktum är att consboxen är så omtyckt att den blivit
  symbol för den datavetenskapliga utbildningen vid Uppsala
  universitet.
 </ingress>
 <text>
  Vad är då en consbox och vad är det med den som är så bra? Jo,
  consboxen symboliserar listan, en företeelse som alla
  programmerare förr eller senare blir i desperat behov av att
  behärska. Listans användningsområde är så vidsträckt att det är
  svårt att ge något enstaka exempel, men ett litet axplock av
  områden skulle kunna vara minneshantering, filsystem,
  register/databaser, ja faktiskt alla sammanhang där man vill lagra
  data på ett flexibelt sätt.
 </text>
 <formulabox>
  <image center="false" width="100" height="65" src="consbox.png" alt="Consboxe" /> <image
      center="false" width="100" height="65" src="consbox.png" alt="Consboxe" /> <image
      center="false" width="100" height="65" src="consbox.png" alt="Consboxe" /> <image
      center="false" width="100" height="65" src="consbox.png" alt="Consboxe" /> <image
      center="false" width="100" height="65" src="consbox.png" alt="Consboxe" /> <image
      center="false" width="100" height="65" src="consbox-null.png" alt="Consboxe" />
 </formulabox>
 <text>
  Varje element i en lista består av två delar: Data och en referens
  till nästa element. Figuren med de två fyrkanterna och de två
  pilarna visar just ett element i en lista (en consbox). Till
  vänster finns en pil som pekar nedåt. Denna brukar kallas CAR och
  tanken är att den pekar på det data som hör hemma på den platsen i
  listan. Den andra pilen pekar åt höger på nästa element. Denna
  brukar kallas CDR. Dessa pilar är egentligen adresser i datorns
  minne, men det behöver man inte veta för att förstå principen
  bakom en lista.
 </text>
 <text>
  I många programmeringsspråk, främst funktionella sådana, är listan
  ett naturligt inslag som man kan använda utan att behöva tänka
  särskilt mycket. Ofta använder man i dessa sammanhang rekursiva
  funktioner som jobbar på listans element. I lågnivåspråk, som
  till exempel C, krävs det lite mer tanke innan man kan bygga upp
  en lista och while-loopar är oftast att föredra framför
  rekursion. För att hantera listor i C, (om man nu inte väljer att
  använda någon av de färdiga implementationer som finns att få tag
  i), så måste man veta hur man använder pekare. En pekare är
  nämligen precis vad som används för att referera till data och
  andra element i en lista. Bland <a
  href="source.php">källkoderna</a> finns enkla exempel som visar
  hur en lista kan användas.
 </text>
 <subtopic>Listan vs. Arrayen</subtopic>
 <text>
  Varför vill man då använda en lista i stället för till exempel en
  array? Främsta argumentet för listan är flexibilitet. Listan kan
  växa och krympa dynamiskt, (medan programmet körs). Man kan lätt
  kasta om ordningen på data i en lista utan att behöva kopiera. Det
  finns heller inget i listans natur som säger att det man lagrar
  måste vara av samma typ, man kan utan problem ha en lista som
  innehåller totalt skilda saker. Priset man får betala är
  overhead. Listan tar mer plats i minnet än en enkel array (för
  samma antal element). Det tar längre tid att hitta en given plats
  i en lista jämfört med en array och det krävs lite mer jobb för
  att underhålla en lista. När man vet exakt hur många element man
  ska ha eller om hastighet vid access är avgörande är en array
  förmodligen att föredra, men vet man inte hur många element man
  kommer att vilja ha, eller vill man kunna sortera om data och
  placera in nya element på valfri plats vill man troligtvis ha en
  länkad lista.
 </text>
</article>