primtal.xml

Denna kod är public domain. Om ni hittar fel eller vill ändra något i koden blir jag jätteglad om ni skickar dessa ändringar till jesper [at] fantasi [punkt] se.


<?xml version="1.0"?>
<article category="software" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:noNamespaceSchemaLocation="article.xsd">
 <keyword>Primtal</keyword>
 <topic>Primtal</topic>
 <ingress>
  Att ta reda på om ett tal är ett primtal eller ej är lite
  klurigare än man kan tro. Egentligen handlar det bara om att
  försäkra sig om att talet inte är jämnt delbart med något lägre
  tal vilket i teorin inte är svårt alls. Men om man hanterar
  väldigt stora tal som till exempel nycklar vid kryptering och
  liknande så blir det i praktiken ganska tidsödande att testa alla
  lägre tal.
 </ingress>
 <text>
  Eratosthenes såll är en naiv algoritm som utvecklades av den gamla
  greken Eratosthenes runt år -200. Algoritmen tar en övre gräns och
  sållar bort allt som inte är primtal under gränsen. Efteråt finns
  bara primtalen kvar. Själva sållningen går till så att man börjar
  från 2 och plockar bort alla tal under gränsen som är delbara med
  2. Sen tar man 3, plockar bort alla tal delbara med 3, fortsätt
  med 4 ... osv upp till gränsen. På <a href="source.php">kodsidan</a>
  finns algoritmen implementerad i flera olika programmeringsspråk.
 </text>
 <text>
  Om man nu bara är intresserad av att testa om ett enda tal
  (<code>x</code>) är ett primtal så kan man använda en förenklad
  version av Eratosthenes såll. Det räcker då att kolla
  att <code>x</code> inte är jämnt delbart med något tal
  under <code>x</code> med en loop som den nedan.
 </text>
 <codebox>
 bool testForPrime(int x)
 {
   for (int i = 2; i <lt/> x; i++) {
    if (x % i == 0) {
      // Inte primtal.
      return false;
    }
   }
   // Primtal!!
   return true;
 }
 </codebox>
 <text>
  Det är ganska lätt att förbättra prestandan i Eratosthenes såll
  genom att utnyttja det vi vet om primtal och delbarhet. Till
  exempel vet vi att inga jämna tal förutom två kan vara primtal, så
  givet att <code>x!=2</code> måste LSB vara ett för att det ens ska
  vara värt att testa något. Givet det vet vi också
  att <code>x</code> inte kan vara jämnt delbart med något tal
  större än <code>x/3</code>. Vi får då ett lite effektivare test.
 </text>
 <codebox>
 bool testForPrime(int x)
 {
   int upperLimit;

   // Inga jämna tal förutom två kan vara primtal
   if (x == 2)
    return true;
   else if (x <amp/> 1 == 0)
    return false;

   // Testa endast udda tal upp till x/3
   upperLimit = x / 3;
   for (int i = 3; i <lt/>= upperLimit; i += 2) {
    if (x % i == 0) {
      // Inte primtal.
      return false;
    }
   }
   // Primtal!!
   return true;
 }
 </codebox>

 <subtopic>Stora primtal</subtopic>
 <text>
  Om det nu är kryptologi man är ute efter och vill testa riktigt
  stora tal (tal med 30-40 siffror) så är dessa metoder inte
  praktiska eftersom de tar för lång tid. En populär metod som ofta
  används för generering av nycklar vid till exempel RSA-kryptering
  är witness.
 </text>
 <text>
  Witness är en algoritm som kontrollerar om ett tal <em>inte
  kan</em> vara ett primtal. Om algoritmen svarar sant är talet
  garanterat inte ett primtal, om resultatet är falskt kan det vara
  ett primtal. Sannorlikheten för att witness ska svara fel är
  mindre än 0,5. Detta innebär att om algoritmen anropas ett antal
  gånger i rad och den svarar falskt varje gång så kan man till slut
  vara ganska säker på att det är ett primtal. Det är naturligtvis
  en slump inblandad här, annars skulle ju svaret alltid vara det
  samma.
 </text>
 <text>
  Algoritmen finns implementerad
  på <a href="source.php">kodsidan</a>. Den anropas med två
  tal, <code>slump</code> och <code>prima</code>. <code>prima</code>
  är talet vi vill testa om det kan vara ett primtal
  och <code>slump</code> är ett slumptal som är lägre
  än <code>prima</code>. Eftersom <code>slump</code> ska vara lägre
  än <code>prima</code> och det inte fungerar så bra med 0 och 1 så
  funkar denna implementation av algoritmen inte jättebra på de
  lägsta talen (1 kommer till exempel att klassas som "inte
  primtal"). Men eftersom vi är ute efter riktigt stora tal här så
  kanske det inte gör så mycket.
 </text>
</article>