index.php

Denna kod är public domain. Om ni hittar fel eller vill ändra något i koden blir jag jätteglad om ni skickar dessa ändringar till jesper [at] fantasi [punkt] se.


<?php
 $title="Main";
 $currentFile=__FILE__;
 include("header.php");

  // TODO: Grade this site.. - Inte förrän det är klart.
  // TODO: HTML - Vad är det? - Utöka teckenkoder till "Specialtecken och teckenkoder" ta med grekiska och matematik mm
?>

 <table class="noborder fullwidth"><tr><td align="center">
  <p>
   <img width="416" height="129" src="gfx/fantasi.png" alt="Fantasi">
  </p>
  <h2>Id&eacute;verkstaden</h2>
  <p class="slogan">
   Fantasi erbjuder kreativa l&ouml;sningar p&aring; alla typer av
   problem. V&aring;ra vanligaste uppdrag &auml;r inom s&aring;
   vitt skilda omr&aring;den som produktion av hemsidor och
   reklammaterial, utbildning, elektroniktillverkning och
   produktdesign. Ut&ouml;ver detta letar vi alltid efter nya
   problemomr&aring;den att hitta l&ouml;sningar inom.
  </p>
  <p class="slogan">
   Har du ett problem s&aring; har vi en l&ouml;sning!
  </p>
 </td></tr></table>

 <img width="1" height="100" src="gfx/pixel.gif" alt=" ">

 <!-- p align="center">
  <img width="1" height="40" src="gfx/pixel.gif" alt=" "><br>
  <img height="28"
   src="http://user.it.uu.se/cgi-bin/cgiwrap/jesperw/counter.sh?counter_se"
   alt="some"><img width="5" height="1" src="gfx/pixel.gif" alt=" "><img
   width="313" height="28" src="gfx/travellers.png"
   alt="web travellers have passed through this site"><br>
 </p -->

<!-- L�gg tillbaka n�r det �r klart.
 <p align="center">
  <form method="post" action="http://www.kicker.nu/amigarulez/html/modules.php?name=Web_Links">
   <table align="center" border="0">
    <tr><th align="center">Grade this site!</th></tr>
    <tr><td>
     <table border="0" align="center">
      <tr><td valign="top">
       <select name="rating">
        <option selected>-</option>
        <option>10</option>
        <option>9</option>
        <option>8</option>
        <option>7</option>
        <option>6</option>
        <option>5</option>
        <option>4</option>
        <option>3</option>
        <option>2</option>
        <option>1</option>
       </select>
       <input type="hidden" name="ratinglid" value="76">
       <input type="hidden" name="ratinguser" value="outside">
       <input type="hidden" name="op" value="addrating">
       <input type="submit" value="Submit vote">
      </td></tr>
     </table>
    </td></tr>
   </table>
  </form>
 </p>
-->

<?php include("footer.php"); ?>