eratosthenes.adb

Denna kod är public domain. Om ni hittar fel eller vill ändra något i koden blir jag jätteglad om ni skickar dessa ändringar till jesper [at] fantasi [punkt] se.


with Ada.Text_IO;     use Ada.Text_IO;
with Ada.Integer_Text_IO; use Ada.Integer_Text_IO;

-- Eratosthenes sll r en gammal grekisk algoritm som hittar alla primtal
-- upp till en given grns.

procedure Eratosthenes is
Max           : constant Integer := 20000;
Count, K, Prime, Maxsize : Integer;
Mark           : Boolean;
Flags          : array(0 .. Max) of Boolean;

begin
  Put("Ange vre grns (max " & Integer'Image(Max) & "): ");
  Get(Maxsize);
  if Maxsize > Max then
   Put_Line("Jag vill inte rkna lnge n till " &
         Integer'Image(Max) & ".");
   return;
  end if;
  New_Line(1);
  Put_Line("I intervallet 3 .. " & Integer'Image(Maxsize) &
      " finns fljande primtal:");
  Put_Line("-----------------------------------------------");

  Maxsize := (Maxsize - 1) / 2;
  Count := 0;
  Mark := true;
  for I in Integer range 0 .. Maxsize loop
   Flags(I) := true;
  end loop;

  for I in Integer range 1 .. Maxsize loop
   if Flags(I) then
     prime := I + I + 1;
     Put(Prime, Width=>8);
     Count := Count + 1;
     if Mark then
      K := (I + I) * (I + 1);
      if (K > Maxsize) or (K < 0) then
        Mark := False;
      else
        while (K <= Maxsize) and (K > 0) loop
         Flags(K) := false;
         K := K + Prime;
        end loop;
      end if;
     end if;
   end if;
  end loop;
  New_Line(2);
  Put_Line("Totalt " & Integer'Image(Count) & " primtal.");
end Eratosthenes;