English

Intern IDE-kontroller i Amiga 1200 och 4000

Pinkonfiguration för den interna 2,5" IDE-kontrollern i Amiga 1200 och 4000.

NamnBeskrivning NamnBeskrivning
1/RESETDrive Reset23/IOWRIO Write
2GNDGround24GNDGround
3D7Data Bit 725/IORDIO Read
4D8Data Bit 826GNDGround
5D6Data Bit 627WAITIO Channel Ready
6D9Data Bit 928-- 
7D5Data Bit 529-- 
8D10Data Bit 1030GNDGround
9D4Data Bit 431/IDE_IRQInterrupt Request
10D11Data Bit 1132-- 
11D3Data Bit 333A1Address 1
12D12Data Bit 1234-- 
13D2Data Bit 235A0Address 0
14D13Data Bit 1336A2Address 2
15D1Data Bit 137/IDE_CS[1]IDE CS 1
16D14Data Bit 1438/IDE_CS[2]IDE CS 2
17D0Data Bit 039/IDE_LEDDrive active LED
18D15Data Bit 1540GNDGround
19GNDGround41VCC+5V DC
20-- 42VCC+5V DC
21-- 43GNDGround
22GNDGround44-- 

Pinnarna 41-43 i IDE-porten är avsedda för strömförsörjning av mindre, externa enheter. Anslut endast dessa stift om det krävs för den externa utrustningen. Man bör alltid försöka ta strömmen direkt från nätagget om det är möjligt. Ett snedstreck framför signalnamnet (t.ex. /RESET) anger att signalen är aktiv låg.

Tillbaka till indexet