English

Överlagring

Att överlagra en metod innebär att man byter ut en existerande metod som gjorts tillgänglig genom till exempel arv. Den nya metoden kommer alltså att ha samma namn och argument som den gamla. När man anropar metoden kommer rätt version att anropas automatiskt. Runtime-miljön kan nämligen, genom att titta på vilken klass objektet tillhör, avgöra vilken metod som ska anropas.

Tillbaka till indexet