English

Klass

Termen klass används främst i objektorienterade sammanhang och är då en beskrivning av ett objekt. Klassen beskriver de egenskaper och metoder som objektet har. En klass existerar aldrig i sinnevärlden under en programkörning utan används endast som byggbeskrivning då programmet ska skapa objekt.

Tillbaka till indexet