Svenska

Minst signifikanta biten

Den minst signifikanta biten i ett binärt tal är den som har det lägsta värdet, det vill säga bit noll. På engelska heter den least significant bit (LSB).

Back to index