English

Variabel

Att ett värde är variabelt innebär att det kan ändras. En variabel i ett program används för att lagra data under en programkörning. Detta data kan ändras under programmets gång till skillnad från till exempel konstanter. Man kan se en variabel som en namngiven minnescell.

Tillbaka till indexet